Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorAndrés Ocaña, Juan
dc.date.accessioned2021-03-22T10:17:19Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:49:03Z
dc.date.available2021-03-22T10:17:19Z
dc.date.available2023-07-12T06:49:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/391
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament D’Idiomes. Especialitat Anglès tutoritzat per David Soler Ortínezcat
dc.description.abstractThis Final Masters’ Thesis is a study of the students’ and teacher’s uses of the Mother Tongue in the English lessons. It is aimed at finding the right learning tools and strategies to facilitate the students’ learning of English through creative tasks. The study analyses the 2nd ESO English teachers and students’ answers to the questions formulated in three instruments: Firstly, a student survey about the use of the MT in their English Lessons and the “Translation for Other Linguistic Contexts (TOLC)” (González-Davies, 2014, p.2) applications that learners use to address English tasks. Secondly, a teacher survey on their preferences about the learners’ MT use in the English classroom. Thirdly, some teachers’ interviews analyzing their views on pedagogically-informed MT uses in the English classroom. The results show that as the English teachers prefer monolingual lessons, the students either overuse the MT in non-pedagogically-informed ways or use avoidance strategies to face the English tasks. The main conclusion is that, agreeing with Cummins’ “Interdependence Hypothesis” (1984, p.68), teaching pedagogically-informed uses of the MT in the AL classroom through self-reflective and contrastive translation tools and strategies can help the students to learn English by fulfilling creative tasks. Under these guidelines, a Didactic Unit proposal is formulated, intended to teach the students different TOLC strategies.eng
dc.description.abstractAquest Treball Final de Màster és un estudi de l’ús que fan estudiants i docents de la Llengua Materna a les classes d’anglès, amb l’objectiu de trobar les eines i estratègies d’aprenentatge adients per facilitar als estudiants l’aprenentatge de l’anglès mitjançant tasques creatives. L’estudi analitza les respostes d’estudiants i professors d’anglès a 2n d’ESO a les qüestions formulares a tres instruments: En primer lloc, una enquesta als estudiants sobre l’ús de la LM a les seves classes d’anglès, així com de les aplicacions de “Traducció a Altres Contexts d’Aprenentatge (TOLC)” (González-Davies, 2014, p.2) que empren els estudiants per realitzar tasques d’Anglès. En segon lloc, una enquesta als professors sobre les seves preferències d’ús de la LM a les classes d’anglès. En tercer lloc, entrevistes als docents analitzant les seves visions envers usos pedagògicament-informats de la LM a la classe d’anglès. Els resultats mostren que els professors d’anglès prefereixen lliçons monolingües, fent que els estudiants emprin la LM de formes no justificades pedagògicament o bé que evitin dir el que no sàpiguen expressar en anglès. La conclusió principal és que, d’acord amb la “Hipòtesi de la Interdependència” de Cummins (1984, p. 68), encoratjar usos pedagògicament informats de la LM a les classes d’Anglès com ara eines i estratègies de traducció reflexives i contrastives, pot ajudar els estudiants a aprendre Anglès fent tasques creatives. Sota aquestes directrius, es formula una proposta d’Unitat Didàctica, amb l’objectiu d’ensenyar els estudiants diverses estratègies de traducció i mediació lingüística.cat
dc.description.abstractEste Trabajo Final de Máster es un estudio del uso que estudiantes y profesores hacen de la Lengua Materna en las clases de inglés. Tiene como objetivo encontrar las herramientas y estrategias de aprendizaje adecuadas para facilitar a los estudiantes el aprendizaje del inglés mediante tareas creativas. El estudio analiza las respuestas de estudiantes y profesores de inglés en segundo de ESO a las cuestiones formuladas en tres instrumentos: En primer lugar, una encuesta a los alumnos sobre el uso de la LM en sus clases de inglés, así como de las aplicaciones de “Traducción en Otros Contextos de Aprendizaje (TOLC)” (González-Davies, 2014, p.2) que utilizan para realizar tareas creativas en inglés. En segundo lugar, una encuesta a los profesores sobre sus preferencias sobre los usos de la LM en las clases de la lengua adicional. En tercer lugar, entrevistas a los docentes analizando sus opiniones acerca de posibles usos pedagógicamente informados de la LM en las clases de inglés. Los resultados muestran que los profesores de inglés prefieren clases monolingües, haciendo que los estudiantes utilicen la LM de formas no-justificadas pedagógicamente, o eviten aprender lo que no sepan expresar en inglés. La conclusión principal es que, de acorde con la “Hipótesis de la Interdependencia” de Cummins (1984, p. 68), fomentar usos pedagógicamente informados de la LM en la clase de inglés, como herramientas y estrategias de traducción reflexivas y contrastivas, puede ayudar a los estudiantes a aprender inglés realizando tareas creativas. Bajo estas directrices, se formula una propuesta de Unidad Didáctica centrada en enseñar a los estudiantes estrategias informadas de traducción y mediación.spa
dc.format.extent100 p.cat
dc.language.isoengcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherProfessors d'educació secundària -- Formació -- TFMcat
dc.subject.otherAnglès -- Ensenyament -- TFMcat
dc.subject.otherLlengua materna -- TFMcat
dc.subject.otherTraduccions -- TFMcat
dc.titleUsing Informed Translation Practices to Learn English through Creative Taskscat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint