Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorFlores Sierra, Mireia
dc.date.accessioned2021-03-10T07:59:28Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:49:23Z
dc.date.available2021-03-10T07:59:28Z
dc.date.available2023-07-12T06:49:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/398
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament D’Idiomes. Especialitat Anglès tutoritzat per David Soler Ortínezcat
dc.description.abstractNowadays, it can be found in our classrooms diversity of all types, be it cultural, social or pedagogical. One of the main objectives teaching teams have, apart from facilitating students’ learning, is to make students’ learning process experience positive, rewarding and meaningful. On this ground, it is important to search for different techniques, methods and alternatives in order to motivate learners, especially concerning complicated subjects, for instance, the acquisition of a second language. However, this search is considerably significant when dealing with students with learning disorders, considering that they can have more difficulty to follow the class academic pace. Furthermore, learning disorders, apart from impacting their academic rhythm, they can also alter students’ motivation and social relationships, especially during adolescence. Taking this into consideration, it is essential to adapt the materials and content of the syllabus, particularly in English, as well as promoting cooperative learning, since it will make them feel included, cared for, valued and therefore less lost. Thus, this paper proposes a teaching method based on the pedagogical instruments that could be carried out and the literature consulted on how to properly address learning disorders in the classroom, especially in Intermediate and Advanced Vocational Training and Educational Cycles. The implementation of this method would motivate learners and focus English as a dynamic, interesting but above all a significant subject, in view of the fact that they will be in permanent contact with different resources and content related to students’ specializations.eng
dc.description.abstractHoy en día, se puede encontrar todo tipo de diversidad en nuestras escuelas, ya sea cultural, social como pedagógica. Uno de los principales objetivos que tiene el equipo docente, a parte de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, es hacer que la experiencia del aprendizaje sea positiva, gratificante y significativa. Por ello, es importante la búsqueda de diferentes técnicas, métodos y alternativas para conseguir motivar a los estudiantes, especialmente en aquellas asignaturas que son más complejas, como por ejemplo a la hora de estudiar una segunda lengua. Sin embargo, esto es especialmente importante cuando se trata de alumnos con trastornos de aprendizaje, teniendo en cuenta que tienen más dificultad para seguir el ritmo académico de la clase. Además, estos trastornos, a parte de afectar a su ritmo académico, pueden afectar a su motivación y a sus relaciones sociales, especialmente durante la adolescencia. Teniendo esto en cuenta, es primordial la adaptación de los materiales y los contenidos del temario, especialmente en inglés, al igual que fomentar el aprendizaje cooperativo, ya que esto hará que se sientan incluidos, atendidos, valorados y, por lo tanto, menos perdidos. Por ello, este trabajo de final de máster va a proponer un método de enseñanza basado en los instrumentos pedagógicos que se pudieron llevar a cabo y la literatura consultada sobre como atender correctamente a estos estudiantes en el aula, especialmente a los estudiantes de ciclos formativos. La aplicación de este método haría que los estudiantes estuviesen más motivados y que enfocaran el inglés como una asignatura dinámica, interesante pero sobretodo significante, ya que estarán en contacto permanente con diferentes recursos y contenidos relacionados a sus especializaciones.spa
dc.description.abstractAvui en dia, es pot trobar tot tipus de diversitat a les nostres escoles, ja sigui cultural, social com pedagògica. Un dels principals objectius que té l’equip docent, a part de facilitar l’aprenentatge dels estudiants, és fer que l’experiència de l’aprenentatge sigui positiva, gratificant i significativa. Per això, és important la recerca de diferents tècniques, mètodes i alternatives per tal d’aconseguir motivar els estudiants, especialment en les assignatures més complexes, com pot ser a l’hora d’estudiar una segona llengua. No obstant això, aquestes tècniques i alternatives s’han de tenir especialment en compte quan es tracta d’alumnes amb trastorns d’aprenentatge, donat que tenen més dificultats per seguir el ritme acadèmic de la classe. Així mateix, aquests trastorns, no només poden afectar el seu ritme acadèmic, sinó que també poden afectar a la seva motivació i relacions socials, especialment durant l’adolescència. Tenint això en compte, és primordial l’adaptació de materials i continguts del temari, especialment d’anglès, així com fomentar l’aprenentatge cooperatiu, atès que farà que els alumnes es sentin inclosos, atesos, valorats i per tant, menys perduts. És per això que aquest treball de fi de màster proposa un mètode d’ensenyament basat en els instruments pedagògics que es van poder dur a terme i la literatura consultada sobre com atendre correctament a aquests estudiants a l’aula, particularment als estudiants de cicles formatius. L’aplicació d’aquest mètode faria que els estudiants estiguessin més motivats i enfoquessin l’anglès com una assignatura entretinguda, interessant, dinàmica però sobretot significant, donat que estaran en contacte amb diferents recursos i continguts relacionats amb les seves especialitzacions.cat
dc.format.extent62 p.cat
dc.language.isoengcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherProfessors d'educació secundària -- Formació -- TFMcat
dc.subject.otherAnglès -- Ensenyament -- TFMcat
dc.subject.otherTrastorns de l'aprenentatge -- TFMcat
dc.subject.otherEnsenyament -- Innovacions -- TFMcat
dc.titleDoes “traditional” teaching method fulfil the needs for those students who are diagnosed with learning disorders?cat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint