Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
dc.contributor.authorEscoda Sendra, Mariona
dc.date.accessioned2023-10-23T08:49:38Z
dc.date.available2023-10-23T08:49:38Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/3547
dc.descriptionTFG del grau de Logopèdia tutoritzat per Josep Maria Vila i Roviraca
dc.description.abstractIntroducció: La veu és l’eina de treball de professionals com els cantants, i el seu mal funcionament pot generar un greu problema. El reflux faringo-laringi (RFL) pot ser un dels fenòmens que generin aquest mal funcionament. Actualment, les eines d’avaluació de símptomes específics de RFL en cantants són escasses, però existeix un test d’avaluació autoperceptiva de RFL en cantants, el Singer Refux Symptom Score (RSS) (Lechien, Schindler, Robotti, et al., 2019) en anglès, italià i francès. Objectiu: Aquest estudi pretén fer una traducció, una adaptació transcultural i una validació del Singer Reflux Symptom Score (RSS) de l’anglès al català. Mètode: L’estudi s’ha dividit en dues parts: traducció i adaptació del RSS amb les següents accions: traducció, retro-traducció, l’anàlisi de la validesa de constructe mitjançant el judici d’experts i la redacció de la versió final; i un estudi de les propietats del test en català (ISR en cantants) (usabilitat, fiabilitat i validesa de criteri). 34 persones han participat a l’estudi responent l’ISR en cantants i el Índice de Síntomas de Reflujo (ISR) (Belafsky, 2002). Resultats: La correlació de Pearson ens mostra una relació significativa (< 0.001) entre l’ISR (Belafsky, 2002) i l’ISR en cantants, amb un coeficient de correlació de 0.589. L’alfa de Chronbach va ser de 0.922 i la correlació de cada element amb la resta mostrava coherència entre cada ítem i la resta de l’escala. Conclusió: Els resultats de les proves de fiabilitat i validesa de criteri del nostre estudi demostren la validesa de la versió catalana del Singer Reflux Symptom Score (RSS), l’Índex de Símptomes de Reflux en cantants (ISR en cantants).ca
dc.description.abstractIntroduction: The voice is the working tool of professionals such as singers, and its malfunction can create a serious problem. The laryngopharyngeal reflux (LPR) may be one of the generators of this malfunction. Currently, LPR specific symptom evaluation tools in singers are scarce, but there is a self-perceptive LPR evaluation test for singers, the Singer Refux Symptom Score (RSS) (Lechien, Schindler, Robotti, et al., 2019) in English, Italian and French. Objective: This study aims to make a translation, transcultural adaptation and validation of the Singer Reflux Symptom Score (RSS) from English to Catalan. Method: The study has been divided in two parts: translation and adaptation of the RSS with the following actions: translation, retro-translation, analysis of the validity of constructs through the expert’s judgement and the writing of the final version; and a study of the properties of the Catalan test (“ISR en cantants”) (usability, reliability and validity of criteria). 34 people have participated in this study answering the “ISR en cantants” and the Reflux Symptom Index (RSI) (Belafsky, 2002). Results: The Pearson correlation shows a significant relationship (< 0.001) between Belafsky’s RSI and “ISR en cantants”, with a 0.589 correlation coefficient. Chronbach’s alpha was 0.922 and the correlation of each element with the rest showed consistency between each item and the rest of the scale. Conclusion: The results of the reliability test and validity of criteria in our study demonstrate the validity of the Catalan version of the Singer Reflux Symptom Score (RSS), the “Índex de Símptomes de Reflux en cantants (ISR en cantants)”.ca
dc.format.extent56ca
dc.language.isocatca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherLogopèdia -- TFGca
dc.subject.otherCantants -- TFGca
dc.subject.otherReflux faringolaringi -- TFGca
dc.subject.otherVeu -- TFGca
dc.titleTraducció, adaptació transcultural i validació de la versió catalana del Singer Reflux Symptom Score (RSS) – Índex de Símptomes de Reflux en Cantants (ISR en cantants)ca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapca
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint