Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorCastellà Fosch, Marina
dc.date.accessioned2020-03-03T15:53:45Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:46:48Z
dc.date.available2020-03-03T15:53:45Z
dc.date.available2023-07-12T06:46:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/340
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat Anglès tutoritzat per Maria González Daviescat
dc.description.abstractThis Dissertation tries to investigate what the current situation is with regard to the acquisition of historical competences in CLIL secondary education. As for the link between language and history education, interest has grown in recent years. So far, most CLIL research has focused on linguistic aspects while the acquisition of content knowledge has not received much attention. Therefore, this study analyses the acquisition of historical competences, taken from the Catalan Competency Model, alongside with cognitive, metacognitive and socio-affective learners’ awareness. In order to carry out a proper research project exploratory and ethnography research paradigms have been established. Hence, the data gathering process has taken into account both quantitative and qualitative data. Findings further support the idea that students do acquire historical content and competences thanks to their implication and devotion to their learning of both history and language. Moreover, results indicate that CLIL has a positive effect on cognitive, metacognitive and socio-affective development. Therefore, CLIL very probably stimulates learners in such a way that more than one aspect of the learning process is influenced. Such characteristics are profitable in order to bridge the gap between the comprehension of language-specific and content-specific learning in the present- day educational challenge of CLIL.eng
dc.description.abstractAquesta tesi vol posar de manifest quina és la situació actual pel que fa l’adquisició de competències històriques en l’educació secundària en un context d’AICLE. Pel que fa a la relació entre l’ensenyament de la llengua i la història, l’interès ha augmentat en els darrers anys. Fins ara, la majoria de les investigacions sobre AICLE s'han centrat en els aspectes lingüístics, mentre que l’adquisició de contingut no ha rebut molta atenció. És per aquesta raó que aquest estudi analitza l’adquisició de competències històriques, extretes del model de competències català, juntament amb les el desenvolupament de competències cognitives, metacognitives i socioafectives. Per tal de dur a terme un projecte de recerca adequat, s'han establert paradigmes de recerca tant exploratoris com etnogràfics. Així doncs, el procés de recopilació de dades ha tingut en compte tant dades quantitatives com qualitatives. Els resultats donen suport a la idea que els estudiants adquireixen contingut i competències històriques gràcies a la seva implicació i esforç en l'aprenentatge tant de la història com del llenguatge. A més, els resultats indiquen que la implementació de programes d’AICLE té un efecte positiu en el desenvolupament cognitiu, metacognitiu i sòcio-afectiu dels alumnes. Per tant, implementar programes d’AICLE probablement estimula els estudiants de manera que pot influir en més d’un aspecte del procés d’aprenentatge. Aquestes característiques són avantatjoses per tal de crear ponts de comprensió entre l’aprenentatge de la llengua estrangera i del contingut específic en el repte educatiu actual.cat
dc.description.abstractEsta tesis quiere poner de manifiesto cuál es la situación actual en cuanto la adquisición de competencias históricas en la educación secundaria en un contexto de AICLE. En cuanto a la relación entre la enseñanza de la lengua y la historia, el interés ha aumentado en los últimos años. Hasta ahora, la mayoría de las investigaciones sobre AICLE se han centrado en los aspectos lingüísticos, mientras que la adquisición de contenido no ha recibido mucha atención. Es por esta razón que este estudio analiza la adquisición de competencias históricas, extraídas del modelo de competencias catalán, junto con las el desarrollo de competencias cognitivas, meta cognitivas y socio-afectivas. Para llevar a cabo un proyecto de investigación adecuado, se han establecido paradigmas de investigación tanto exploratorios como etnográficos. Así pues, el proceso de recopilación de datos ha tenido en cuenta tanto datos cuantitativos como cualitativos. Los resultados apoyan la idea de que los estudiantes adquieren contenido y competencias históricas gracias a su implicación y esfuerzo en el aprendizaje tanto de la historia como del lenguaje. Además, los resultados indican que la implementación de programas de AICLE tiene un efecto positivo en el desarrollo cognitivo, meta cognitivo y socio- afectivo de los alumnos. Por lo tanto, implementar programas de AICLE probablemente estimula a los estudiantes de manera que se pueda influir en más de un aspecto del proceso de aprendizaje. Estas características son ventajosas para crear puentes de comprensión entre el aprendizaje de la lengua extranjera y del contenido específico en el reto educativo actual.spa
dc.format.extent55 p.cat
dc.language.isoengcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherProfessors d'educació secundària -- TFMcat
dc.subject.otherAnglès -- Ensenyament -- TFMcat
dc.subject.otherHistòria -- Ensenyament -- TFMcat
dc.subject.otherLlenguatge i llengües -- Ensenyament -- TFMcat
dc.titleThe Acquisition of Historical Subject-specific Knowledge in CLIL History Secondary Education Classrooms in Cataloniacat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint