Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorRenau Oliveras, Núria
dc.date.accessioned2020-03-04T15:18:26Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:46:29Z
dc.date.available2020-03-04T15:18:26Z
dc.date.available2023-07-12T06:46:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/332
dc.descriptionTFM del Màster en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva tutoritzat per David Simó Pinatellacat
dc.description.abstractEl control d’esfínters ha esdevingut un element clau en l’educació de les persones amb discapacitat o trastorns del desenvolupament. Treballar aquestes habilitats representa una part important del desenvolupament de les pròpies persones perquè esdevinguin independents i siguin acceptades socialment i alhora, les permet desenvolupar un sentit de responsabilitat i d’autoconfiança. Fins ara, la literatura científica ha sigut molt escassa pel que fa a l’estudi de la incontinència urinària o fecal en infants i joves amb Trastorn de l’Espectre Autista, però sobretot, ha destacat per la poca participació dels principals agents socials dels infants o joves en el procés d’aprenentatge; l’escola i la família. En aquest estudi s’ha realitzat una revisió bibliogràfica per identificar les intervencions orientades en l’ensenyament d’habilitats higièniques i continència a càrrec de la família i l’escola ja que s’ha demostrat que afecta positivament. Els resultats dels 17 articles seleccionats han permès, per una banda, identificar quins són els mètodes emprats més significatius en l’aprenentatge de l’infant, destacant el reforç positiu, l’ús d’horaris per anar al lavabo i les formacions prèvies i seguiments pels familiars. Per altra banda, demostrar que com més aviat es dur a terme el diagnòstic i la intervenció, més ràpid s’adquireixen aquestes habilitats higièniques. Gràcies a aquesta revisió de la literatura, i destacant la prevalença significativa entre infants amb TEA i incontinència fecal i/o urinària, es fa palès la necessitat de valorar precoçment per garantir un desenvolupament i aprenentatge significatiu dels infants. També, tenint en compte les característiques que la persona TEA pot expressar, s’evidencia la necessitat d’implicar docents i familiars per facilitar l’adquisició d’habilitats higièniques.cat
dc.description.abstractSphincter control has become a key element in the education of disabled people or people with developmental disorder. Training those abilities represents an important step of each person’s development, in order to become independent and socially accepted and, at the same time, to develop a sense of responsibility and self-confidence. So far, the scientific research has been scarce regarding the study of bowel and bladder control in children and teenagers with autism spectrum disorder, but especially, in several cases it has excluded the main social agents around the children or teenagers in their learning process: the school and the family. In this study, a literature review is presented to identify the interventions towards hygienic abilities training and bowel and bladder control by the families and schools, since it has been proven that they have a positive effect. The result of the 17 selected articles has lead to, on the one side, identify which are the more significant methods which can be used while the child is learning, noting positive reinforcement, timetables to go to the toilet and monitoring with the family. On the other side, it has been proven that the sooner the diagnosis and intervention start, the faster these abilities are acquired. Thank to this literature review, and outlining the meaningful correlation between autism spectrum disorder and fecal or urinary incontinence, it can be pointed out that the need to think about this aspect prematurely in these cases is important, in order to guarantee a significant development and learning for the children. Also, taking into account the characteristic traits that a person with autism spectrum disorder can express, it is important to involve the teachers and family members to make this hygienic habits acquisition easier.eng
dc.format.extent40 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherAtenció a la diversitat -- TFMcat
dc.subject.otherInfants autistes -- TFMcat
dc.subject.otherInfants -- Educació d'hàbits higiènics -- TFMcat
dc.titleIncontinència en infants i joves amb Trastorn de l’Espectre Autista: una revisió de la literatura sobre les diferents estratègies per treballar les habilitats higièniques i la continènciacat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint