Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorJaumot Junqué, Marta
dc.date.accessioned2020-04-30T11:45:42Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:44:50Z
dc.date.available2020-04-30T11:45:42Z
dc.date.available2023-07-12T06:44:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/285
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària dirigit per Cristina Corcollcat
dc.description.abstractThis research deals with using visual cues in teaching English as a Second Language (ESL) and proves that visuals should be integrated in the language classroom due to the positive effects they have on students. This article, based on different researches, includes four following components. First, the importance of visuals in second language acquisition to inspire students’ intrinsic motivation, as a way of scaffolding to get more interaction. Secondly, this research emphasizes how the culture affects cognitive structures, and how it helps on the language learning process. Thirdly, it also places value on the role of the teacher to foster the children’s linguistic development. Lastly, the principles of Universal Design of Learning (UDL) have been considered. Therefore, throughout the research question: Can the use of visual cues modify motivation and learning results, this article studies the way of teaching and learning English with visuals, analysing how they impact on the students’ learning process. For that reason, I conducted research in 2 groups of first grade, where visuals have been used only in one of them. In order to check the previous situation, an observation grid was handed. After this, a set of sessions were designed for Group A, composed by 16 students, and for Group B, composed by 11 students. The outcomes have been measured with qualitative and quantitative methods. Due to the results, it can be resumed that the use of visuals in the classroom can help the students to absorb the content and become motivated.eng
dc.description.abstractAquesta recerca tracta d’utilitzar el suport visual dins l’ensenyament de l’Anglès com a Segona Llengua (ESL) i comprovar que les imatges haurien de ser integrades dins de la classe de llengua, a causa dels efectes positius que aquestes imatges tenen en els estudiants. Aquest article, basat en diferents recerques, inclou quatre components. En primer lloc, la importància del suport visual en l’adquisició de la segona llengua, per desenvolupar la motivació intrínseca dels estudiants, com a tècnica de bastida per aconseguir més interaccions. En segon lloc, aquesta recerca emfatitza com la cultura afecta les estructures cognitives i com ajuda en el procés d’aprenentatge de la llengua. En tercer lloc, valora la funció del mestre per promoure el desenvolupament lingüístic dels alumnes. Per últim, s’han tingut en compte els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge (UDL). Per aquest motiu, a través de la pregunta de recerca: Pot l’ús del suport visual modificar la motivació i els resultats d’aprenentatge, aquest article estudia la manera d’ensenyar i aprendre anglès amb imatges, analitzant com aquestes impacten en el procés d’aprenentatge dels estudiants. D’aquesta manera, vaig conduir la recerca dins de 2 grups de primer grau, on les imatges només han estat usades en només un d’ells. Per tal de comprovar la situació anterior, es va passar una graella d’observació. Posteriorment, un conjunt de sessions van ser dissenyades pel Grup A, compost per 16 estudiants, i pel Grup B, compost per 11 estudiants. Els resultats han estat mesurats amb mètodes qualitatius i quantitatius. A causa dels resultats, es pot resumir que l’ús del suport visual a l’aula ajuda als estudiants a assimilar el contingut i esdevenir motivat.cat
dc.format.extent49 p.cat
dc.language.isoengcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherEducació primària -- TFMcat
dc.subject.otherAnglès -- Ensenyament -- TFMcat
dc.subject.otherLlengua segona -- Adquisició -- TFMcat
dc.subject.otherMaterial visual -- TFMcat
dc.titleAnalyzing the influence of visual cues in the english classroom. A case study at La Salle Bonanova: Can the use of visual cues modify motivation and learning results?cat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint