Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorCalvo Garcia, Jesús
dc.date.accessioned2020-05-06T07:33:43Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:44:31Z
dc.date.available2020-05-06T07:33:43Z
dc.date.available2023-07-12T06:44:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/274
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat Educació Física. Tutoritzat per Josep Camposcat
dc.description.abstractEl present treball presenta una proposta de programació didàctica per al segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) en l’assignatura d’Educació Física. La proposta està contextualitzada en un institut de la població de Cerdanyola del Vallès de caràcter públic anomenat Pere Calders. La proposta parteix de les directrius de la llei LOMCE i del currículum específic de la generalitat de Catalunya per a l’assignatura d’Educació Física, però té un objectiu específic i diferenciador respecte a altres programacions: promoure hàbits de salut que els alumnes integrin en el seu dia a dia i els acompanyi durant tota la seva vida, mitjançant una metodologia cooperativa, un model d’aula invertida i amb l’ajuda d’eines TIC i TAC. Aquest objectiu es realitzarà mitjançant diferents estils didàctics i formes de treballar, però intentarà en tot moment deixar de banda els estils d’ensenyament tradicionals, així com els esports coneguts per tothom i que hem treballat durant tota la vida. L’objectiu és canviar l’Educació Física tradicional, així com els tabús que persegueixen a l’assignatura, per tant, intentarem en tot moment afavorir el treball cooperatiu i col·laboratiu, igualitari i de respecte entre tots els nois i noies del centre, proposant activitats innovadores, motivants i amb una transferència directa a la vida de cada un dels i les alumnes per tal de deixar de banda el sedentarisme i tenir un estil de vida actiu. El treball realitzat té dues parts diferenciades: una primera part de recerca bibliogràfica que tracta els temes de treball cooperatiu, aula invertida i eines TIC i TAC i, a continuació, una segona part del treball on es realitza la proposta didàctica per als cursos de tercer i quart d’ESO.cat
dc.description.abstractThis present paper presents a proposal of a didactical programming for the second cycle of Compulsory Secondary Education in the subject of Physical Education. The proposal is contextualized in a public institute of Cerdanyola del Vallés which name is Pere Calders. The proposal is based in the guidelines of the law LOMCE and in the specific curriculum of the Government of Catalonia for the subject of Physical Education, but it has an specific and different objective with respect to the other programs: promote healthy habits that students integrate into their daily lifes and which accompany them during their life, through a cooperative methodology, the inverted classroom model and with the help of the TIC and TAC tools. This objective will be realized through different teaching styles and ways of working, but it try to set aside the traditional styles of teaching and the sports that we have practiced throughout life and which are known by all people. The objective is change the traditional Physical Education, as well as the taboos that persecute this subject, so, we wil try to favour the cooperative, collaborative, equal and respectful work between all the boys and girls of the center, proposing innovative and motivating activities and with a direct transfer to the life of the students to put aside the sedentary lifestyle and to have an active life. The work that I have realized have two different parts: the first one is a bibliographic research that deals the cooperative work, inverted classroom and Tic and Tac tools, and the second one, is the didactical proposal for the third and fourth of Compulsory Secondary Education courses.eng
dc.format.extent87 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherProfessors d'educació secundària -- Formació -- TFMcat
dc.subject.otherProfessors d'educació física -- Formació -- TFMcat
dc.subject.otherEducació física -- Educació secundària obligatòria -- TFMcat
dc.subject.otherCurrículums -- Planificació -- TFMcat
dc.titleProgramació Didàctica per al 2n Cicle d’ESOcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint