Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorCardona Hita, Ana
dc.date.accessioned2020-05-13T10:38:01Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:43:45Z
dc.date.available2020-05-13T10:38:01Z
dc.date.available2023-07-12T06:43:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/243
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Psicopedagogia tutoritzat per Natasha Baqués Aguiarcat
dc.description.abstractL’adolescència és una etapa madurativa considerada com un període crític per al desenvolupament individual i social en que els adolescents s’enfronten a situacions on posen en joc la seves habilitats socials i emocionals. Aquest fet, suposa un repte per la comunitat educativa que ha de donar una resposta educativa de qualitat per millorar la convivència als centres educatius. L’objectiu de la següent investigació és, avaluar les competències assertives, de set alumnes del Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva (SIEI) de l’Institut d’Educació Secundaria del districte de San Martí, com a base per desenvolupar una proposta d’intervenció per promoure habilitats socials i emocionals. S’ha utilitzat una avaluació pre-test i post-test , per tal de valorar l’assertivitat en els participants a l’inici i al final, amb l’Escala d’Habilitats Socials (EHS) de Gismero. Els resultats obtinguts en la investigació denoten una tendència a ser menys o més assertiu segons la dimensió avaluada anteriorment. Els resultats han indicat que, amb el programa, es potencien conductes socials assertives i disminueixen els problemes de comportament. Ara bé, les habilitats socials i emocionals s’han de treballar conjuntament i exigeixen una continuïtat en el temps per tal que els alumnes incorporin els aprenentatges de forma significativa en el seu dia a dia per a promoure una convivència positiva tant en els centres escolars com en l’àmbit familiar.cat
dc.description.abstractAdolescence is a mature stage considered as a critical period for individual and social development in which adolescents face situations where they put their social and emotional abilities into play. This fact is a challenge for educational community that must provide a quality educational response to improve coexistence in schools. The objective of the following research is to evaluate the assertive competencies of seven students of the Intensive Care in the Inclusive School (SIEI) of the Institute of Secondary Education of the district of Sant Martí, as a basis for developing a proposal of 'intervention to promote social and emotional skills. A pre-test and post-test evaluation has been used, in order to assess the assertiveness of participants at the beginning and at the end, with Social Skills Scale (EHS) of Gismero. The results obtained in the investigation indicate a tendency to be more or less assertive according to the dimension evaluated previously. The results indicated that, with the program, assertive social behaviors are enhanced and behavioral problems are decreased. However, social and emotional skills have to work together and demand a continuity over time so that students can incorporate learning significantly in their day to day life to promote positive coexistence in both school centers and in family.eng
dc.format.extent36 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherPsicologia pedagògica -- TFMcat
dc.subject.otherAutoafirmació (Psicologia) -- TFMcat
dc.subject.otherEmocions en els adolescents -- TFMcat
dc.subject.otherEducació intercultural -- TFMcat
dc.subject.otherGitanos -- Educació -- TFMcat
dc.titleLa promoció d’habilitats socials i emocionals en adolescents d’ESO d’origen multicultural. Una proposta d’intervenciócat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint