Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorLlorens Marín, Cristina Ana
dc.date.accessioned2020-05-13T13:52:30Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:43:38Z
dc.date.available2020-05-13T13:52:30Z
dc.date.available2023-07-12T06:43:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/237
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Psicopedagogia tutoritzat per Natasha Baqués Aguiarcat
dc.description.abstractEn aquest estudi s’analitza l’estat actual del treball en xarxa des de la visió teòrica dels experts i des de l’experiència dels professionals que treballen en els diferents serveis que atenen a l’alumnat i a les famílies de les escoles del districte de Sant Andreu (Barcelona). Respecte als professionals s’analitza l’experiència de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) de Sant Andreu, atès que és la base d’aquest treball en xarxa. Per assolir els objectius de l’estudi, a més dels enfocaments teòrics, s’han utilitzat dos instruments diferents (una entrevista i un qüestionari) per a la recollida de dades i per augmentar la validesa, a partir d’una mostra de 35 professionals que integren diferents serveis, centres educatius i Centres d’Educació Especials. Els resultats mostren la necessitat d’existència de relacions de coordinació, col·laboració i treball en xarxa per atendre les necessitats de l’alumnat. També, existeix una convergència d’opinions sobre els seus beneficis, perquè millora els coneixements globals de l’alumne i dóna una visió multidisciplinar. En conclusió, el treball en xarxa és una realitat ja implementada teòricament i pels professionals que intervenen amb l’alumne, però cal establir millores que facin aquest treball més eficaç per assolir els objectius.cat
dc.description.abstractThis study analyses the current state of networking from the theoretical point of view of experts and the experience of professionals who work in the different services that cater for students and families of the schools in the Sant Andreu suburb of Barcelona. With regard to the professionals, their experience within the Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) in Sant Andreu, the basis of this networking, is analysed. To achieve the objectives of the study, and in addition to the theoretical approaches, two different instruments — an interview and a questionnaire — were used to collect data and to increase validity. A sample was collected of 35 professionals who cover different services, educational centre, special education centre. The results show that coordination, collaboration and networking are required to meet the needs of the students. Furthermore, there is a convergence of views about its benefits, as it improves a student’s global knowledge and provides a multidisciplinary approach. To conclude, networking is a reality that is already being theoretically implemented by professionals who work with students, but there is still room for improvement if it is to be made more effective so as to achieve the objectives.eng
dc.format.extent27 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherPsicologia pedagògica -- TFMcat
dc.subject.otherEducació inclusiva -- TFMcat
dc.subject.otherOrientació escolar -- TFMcat
dc.subject.otherAssessors pedagògics -- TFMcat
dc.subject.otherCooperació educativa -- TFMcat
dc.titleEl treball en xarxa per assolir l’èxit educatiu en l’escola inclusiva. L’experiència de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic de Sant Andreucat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint