Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorSanfeliu Pont, Mariona
dc.date.accessioned2020-05-19T10:51:11Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:43:31Z
dc.date.available2020-05-19T10:51:11Z
dc.date.available2023-07-12T06:43:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/231
dc.descriptionTFM del Màster de Psicopedagogia tutoritzat per Natasha Baqués Aguiarcat
dc.description.abstractAquesta recerca respon a la realitat observada durant el període de pràcticum dut a terme al Departament d’Orientació Psicopedagògic d’una escola de l’àrea metropolitana de Barcelona. S’analitza, juntament amb els i les professionals del centre educatiu, la necessitat de fomentar cohesió de tres grups de 5è de Primària, així com de millorar el clima de l’aula. La convivència està present en tots els àmbits de la vida i, en aquesta, la diversitat de pensaments i idees suposa discrepàncies. D’aquí la importància d’educar els infants i joves en aprendre a gestionar aquests conflictes des del respecte envers els i les altres. Un dels objectius d’aquest treball és proporcionar a les tres tutores dels cursos de 5è, el disseny d’un programa de convivència adaptat als alumnes que tutoritzen per tal de fer-les capaces de prevenir, detectar o actuar envers l’assetjament escolar. És per això, que a través de l’observació, recopilació i analitzi del clima de l’aula a través de diverses tècniques de recollida de la informació, es coneixerà la perspectiva de les docents i la psicopedagoga de l’escola, així com, a través de l’anàlisi de les interaccions socials dels joves s’estudia les relacions entre aquests per conèixer els àmbits en què cal incidir a l’hora d’estructurar un programa pel curs vinent. Ens hem centrat en tres eixos que són la coneixença d’un mateix i del grup, el treball en valors i finalment, la comunicació i la gestió de conflictes.cat
dc.description.abstractThis research answers to the reality observed during the period of the practicum carried out for the Department of Orientation Psychopedagogical of a school in the metropolitan area of Barcelona. It analyses, together with the professionals of the education centre, the need of cohesion for three groups of children in 5th of Primary, as well as to improve the climate in the classroom. The harmony in the classroom is present in all the fields of the life and the diversity of thoughts and ideas supposes discrepancies. Although the importance to educate the children and young in learning to manage these conflicts since the respect to the others. One of the aims in this work is to provide to the three tutors of the 5th grade, the design of a program for the coexistence adapted to the students in order to do them able to prevent, detect or act to the school bullying. In addition, through the observation, compilation and analyse of the climate of the classroom through several technical at the collection of the information, will know the prospect of the teachers and the educational psychologist of the school, as well as, through the analysis of the social interactions of the children it studies the relations between these to know the fields in which it is necessary come into play at the time of structuring a program for the next school year. Therefore, we focus the study in three axes the personal knowledge and the group, the work in values and finally, the communication and the management of conflicts.eng
dc.format.extent25 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherPsicologia pedagògica -- TFMcat
dc.subject.otherConvivència escolar -- TFMcat
dc.subject.otherAssetjament escolar -- Prevenció -- TFMcat
dc.titleRecursos per a la comunitat educativa per a la millora de la convivència escolarcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint