Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorGoicoa Ayxendri, Maria
dc.date.accessioned2021-01-22T13:18:50Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:42:51Z
dc.date.available2021-01-22T13:18:50Z
dc.date.available2023-07-12T06:42:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/187
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Psicopedagogia tutoritzat per Ingrid Sala Barscat
dc.description.abstractEl present estudi té la finalitat d’analitzar les necessitats del personal auxiliar d’educació especial d’una escola concertada de Barcelona i poder elaborar unes línies d’actuació pel centre educatiu. En primer lloc, s’elabora un marc teòric referent a l’escola inclusiva, seguit del sistema de mesures i suports establert en el marc autonòmic en relació amb les funcions d’aquests professionals. El personal auxiliar d’educació especial o vetlladors/es, atén a l’alumnat amb necessitats educatives dins del marc de l’escola inclusiva i per a tots. Per tal de conèixer les funcions i necessitats del personal auxiliar d’educació especial, es fan quatre entrevistes a vetllador/es i set entrevistes a docents. Els vetllador/es, són dones amb una mitjana d’edat de 47,5 anys. Les entrevistes van ser en format presencial, semidirigides i semiestructurades amb un total de dotze ítems. Pel que fa als docents, eren sis dones i un home, amb una mitjana d’edat 47,5 anys. Les entrevistes van ser a través d’un qüestionari del Google Forms amb onze ítems. Els resultats obtinguts de les entrevistes amb el suport de l’Atlas.ti (versió 8), s’identifiquen les següents categories des de la perspectiva dels docents: a) Formació, b) Mancances i dificultats, c) Funcions del vetllador/a, d) Retribució econòmica i e) Valoració de la feina del vetllador/a. Els resultats de les entrevistes del personal auxiliar d’educació especial, s’han identificat quatre categories: a) Formació, b) Mancances i dificultats, c)Funcions del vetllador/a i d) Retribució econòmica. En la discussió, es contrasten els resultats de les entrevistes amb el marc teòric establert. Finalment, per tal de donar resposta a les necessitats de les vetlladores del centre, s’elaboren unes línies d’actuació.cat
dc.description.abstractThe purpose of this study is to analyze the requirements and develop an action plan for the special needs caretakers in a semi-private school in Barcelona. In the first place, a theoretical framework is developed in regards this inclusive school, followed by the system of measures and support established by the school within its autonomous region, and in relation to the role of the special needs caretakers. This auxiliary staff attends to students with educational needs within the framework of the inclusive school. In order to understand the role and requirements of special needs auxiliary staff, four interviews with special needs caretakers and seven interviews with teachers were carried out. The special needs caretakers were women with an average age of 47.5 years. The interviews were carried out face-to-face, following a semi-directed and semi-structured method addressing a total of twelve items. The teachers were six women and one man, with an average age of 47.5 years. The interviews were completed through an eleven-item Google Forms quiz. On the one hand, in the results obtained from the interviews with the support of Atlas.ti (version 8), the following categories are identified in relation to the perspective of teachers: a) Training, b) Shortcomings and difficulties, c) Duties of the caretaker, d) Financial remuneration e) Evaluation of the work of the caretaker. On the other hand, in the results of the interviews with the special needs education auxiliary staff, four categories have been identified: a) Training, b) Shortcomings and difficulties, c) Functions of the caretaker and d) Financial remuneration. In the discussion, the results of the interviews are compared and contrasted within the established theoretical framework. To conclude the study, a suggested action plan is elaborated in order to respond to the needs of the centre’s caretakers.eng
dc.format.extent24 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherPsicopedagogia -- TFMcat
dc.subject.otherEducació especial -- TFMcat
dc.subject.otherMestres d'educació especial -- Formació -- TFMcat
dc.titleAnàlisi de necessitats i línies d’actuació del personal auxiliar d’educació especial d’una escola concertada de Barcelonacat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint