Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorCrehuet, Claudia
dc.date.accessioned2021-01-22T13:19:31Z
dc.date.accessioned2023-07-12T06:42:50Z
dc.date.available2021-01-22T13:19:31Z
dc.date.available2023-07-12T06:42:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/185
dc.descriptionTFM del Màster Universitari en Psicopedagogia tutoritzat per Ingrid Sala Barscat
dc.description.abstractL’assetjament escolar és un fet que porta molt de temps desenvolupant-se a les aules d’arreu del món i que avui dia se li hauria de donar més èmfasi. Davant d’aquesta situació, seria necessari i convenient desenvolupar en els centres propostes que incentivin una convivència positiva per ajudar a prevenir l’assetjament escolar existent. Per això, l’objectiu del present estudi era conèixer les necessitats del grup classe de l’escola del barri del Poblenou que permetés mostrar quines mesures de prevenció necessitaven, per poder després elaborar un programa d’educació emocional per a la mestra i tutora del grup classe de 6è de Primària perquè tingués recursos per a treballar durant les estones de tutoria i ajudessin a prevenir l’assetjament escolar. Per a poder-ho fer, es va fer una entrevista a la Psicopedagoga del Dop de l’escola, a la Cap d’Estudis de la mateixa etapa i a la tutora del grup classe. Els resultats obtinguts en l’instrument mostren que el currículumi la falta de formació i coneixement dels docents del centre no acaben d’afavorir del tot la lluita contra l’assetjament a través de l’educació emocional. Però en canvi, si que es destaca la importància sobre l’educació emocional com a via per millorar la convivència entre els alumnes i, sobretot, de la bona estructura organitzativa del centre que ajuda a prevenir l’assetjament escolar. Per tant, per a donar resposta a aquests resultats, s’ha elaborat un programa preventiu d’assetjament escolar a través de l’educació emocional amb la finalitat de desenvolupar una adequada competència emocional per a tenir estratègies prou aptes com per aproximar les relacions socials sense que intervinguin les agressions físiques i/o verbals, el que avui dia s’anomena assetjament escolar. Prevenint, d’aquesta manera, l’aparició de possibles casos de bullying o de discriminació a través de treballar les emocionsjuntament amb el respecte, l’empatia i la resolució pacífica de conflictes.cat
dc.description.abstractSchool bullying is a fact that has been happening for a long time in the classrooms from everywhere in the world and that nowadays would have to become an educational challenge. To face this reality, it would be necessary and convenient to develop proposals in schools that promote a positive coexistence to help prevent the existent school bullying. Therefore, the aim of the present study was to know the necessities of the band class of Poblenou’s neighbourhood school that permitted to show which measures of prevention were needed, in order to be able to elaborate a program of emotional nurture for the master and tutor of the band class of 6th of Primary so that they have resources to work with during the hours of tutor and that they help prevent school bullying. To be able to make it, an interview was done to the school’s Dop Psychologist, to the Leader of Surveys of the same stage and to the tutor of the band class. The results obtained showed that the curriculum, the lack of training and knowledge of the educational professionals and the resources of the centre do not help in its entirety the fight against bullying through the emotional nurture. Therefore, to give response to these results, a preventive program of school bullying through the emotional nurture has been developed, with the purpose to develop a suitable emotional competence to have enough approved strategies and to accost social relations without the intervention of physical and/or verbal assaults, what nowadays is known as school bullying. Preventing, in this way, the emergence of possible cases of bullying or of discrimination through working the emotions, the respect, the empathy and the peaceful resolution of conflicts.eng
dc.format.extent28 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherPsicopedagogia -- TFMcat
dc.subject.otherAssetjament escolar -- Prevenció -- TFMcat
dc.subject.otherEducació emocional -- TFMcat
dc.subject.otherEducació primària -- TFMcat
dc.titleDisseny d’un programa preventiu d’assetjament escolar a través de l’educació emocional per a un grup de 6è de Primàriacat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint