Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorFranco Carbonell, Carlota
dc.date.accessioned2023-01-02T14:48:55Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:37:08Z
dc.date.available2023-01-02T14:48:55Z
dc.date.available2023-07-13T06:37:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1556
dc.descriptionTFG del grau d'Educació Primària tutoritzat per Montserrat Alguacil de Nicoláscat
dc.description.abstractEls infants amb pèrdua auditiva poden presentar necessitats específiques que cal abordar dins l’escola. Per aquest motiu cal comptar amb mesures universals que puguin afavorir a tots els alumnes. Per tal d’estudiar metodologies que afavoreixen l’aprenentatge de la lectoescriptura d’una aula que tingui infants amb pèrdua auditiva es va procedir a l’observació d’una classe del Cicle Inicial de Primària, per observar l’aplicació de mesures universals en la lectura i l’escriptura amb alumnes amb pèrdua auditiva. Per reforçar aquesta recerca, la segona part inclou un qüestionari, dissenyat expressament per l’estudi, format per tres preguntes tancades i dues obertes amb la participació de dotze mestres de l’escola, una entrevista semiestructurada a una mestra d’audició i llenguatge de l’escola i finalment una entrevista semiestructurada a una professional del CREDA. Tenint en compte els resultats obtinguts de l’estudi, cal destacar l'afirmació d’una mestra entrevistada, assegurant que els infants amb pèrdua auditiva al Cicle Inicial s’enriqueixen molt de gran part de classes impartides, ja que són activitats molt dirigides per la mestra.cat
dc.description.abstractChildren with hearing loss may have specific needs that must be addressed at school. For this reason it is necessary to have universal measures that can help all students. In order to study methodologies that promote the learning of reading and writing in a classroom with hearing loss children, we observed a class of the Initial Cycle of Primary School, in order to observe the application of universal measures in reading and writing with hearing loss students. To reinforce this research, the second part includes a questionnaire, expressly designed for the study, consisting of three closed and two open-ended questions with the participation of twelve teachers from the school, a semi-structured interview with a teacher of listening and language from the school and finally a semi-structured interview with a CREDA professional. Taking into account the results obtained from the study, it is worth highlighting the statement of a teacher interviewed, assuring that children with hearing loss in the Initial Cycle are greatly enriched by most of the classes taught, as they are very teacher-directed activities.eng
dc.format.extent18 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherEducació primària -- TFGcat
dc.subject.otherInfants sords -- TFGcat
dc.subject.otherLectoescriptura -- TFGcat
dc.subject.otherEducació inclusiva -- TFGcat
dc.titleMetodologies universals per la inclusió d’infants amb pèrdua auditivacat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint