Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorSánchez Sumoy, Antoni
dc.date.accessioned2022-02-09T16:29:12Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:35:52Z
dc.date.available2022-02-09T16:29:12Z
dc.date.available2023-07-13T06:35:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1527
dc.descriptionTFG del grau de Psicologia tutoritzat per Cristina Günther Belcat
dc.description.abstractIntroducció: Tots els humans som éssers sexuals i independentment de la condició o capacitat física i/o mental, les persones tenen el dret de gaudir de la seva sexualitat i a informar-se sobre aquesta. Anàlisi de necessitats i objectiu: A partir de l’anàlisi de necessitats es va concretar i redefinir l’objectiu general: elaborar un pla de millora del contingut audiovisual de vlogs omg adaptant aquest material al llenguatge fàcil. Projecte d’intervenció: Aquest projecte d’intervenció es va dividir en 4 fases; el primer pas va ser la selecció dels vídeos que s’han adaptat al llenguatge fàcil, el següent pas ha estat la visualització d’aquests, seguidament, la tercera fase ha estat descriure i analitzar cada vídeo, i per últim, el quart pas ha estat explicar quines són les adaptacions que s’ha d’aplicar a cada contingut. Com a procediment addicional al treball, s’ha elaborat el Vídeo 13, com una mostra del resultat d’enregistrar un contingut adaptat al llenguatge fàcil. Conclusions: Les necessitats identificades indiquen la mancança de l’adaptació al llenguatge fàcil en el els continguts audiovisuals dels programes d’educació sexual existents. Els vídeos seleccionats d’aquest treball han donat pas a la possibilitat de reeditar-los. Aquesta adaptació permet que el col·lectiu amb diversitat funcional hi tingui accés.cat
dc.description.abstractIntroduction: All humans are sexual beings regardless of their physical and / or mental condition or capacity, people have the right to enjoy and be informed about their sexuality. Needs analysis and objective: Based on the needs analysis, the general objective was specified and redefined: to draw up a plan to improve the audiovisual content of vlogs omg by adapting this material to Easy Language. Intervention project: This intervention project was divided into 4 phases; the first phase was the selection of the videos that have been adapted to the easy language, the next phase has been the visualization of these, then the third phase has been to describe and analyze each video, and finally, the fourth phase has been state to explain which adaptations should be applied to each content. As an additional procedure to the work, Video 13 has been developed, as a sample of the result of recording content adapted to easy language. Conclusions: The identified needs indicate a lack of adaptation to easy language in the audiovisual content of existing sex education programs. Selected videos from this work have been reissued. This adaptation allows the group with functional diversity to have access to it.eng
dc.format.extent75 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherPsicologia -- TFGcat
dc.subject.otherEducació sexual -- TFGcat
dc.subject.otherDeficiència mental -- TFGcat
dc.subject.otherLlenguatge fàcil -- TFGcat
dc.titleAdaptació al llenguatge fàcil dels continguts audiovisuals d’”Oh my goig”: un projecte d’intervenciócat
dc.title.alternativeAdaptation to easy Language of the audiovisual content of “Oh my goig”: an intervention projectcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint