Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorGallego Sotelo, Clàudia
dc.date.accessioned2020-03-04T11:51:02Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:33:48Z
dc.date.available2020-03-04T11:51:02Z
dc.date.available2023-07-13T06:33:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1475
dc.descriptionTFG del grau Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport tutoritzat per Josep Cabedo Sanromàcat
dc.description.abstractL’objectiu principal d’aquest treball va ser valorar l’activació muscular de l’extremitat inferior (vast medial, vast lateral i bíceps femoral) segons l’estabilitat/ inestabilitat de la superfície en el mig esquat. A més, es va comparar la magnitud de la inestabilitat segons les condicions de l’exercici i es van determinar les descompensacions musculars i la percepció subjectiva de l’esforç. Es van reclutar atletes de velocitat, tanques i mig fons de nivell nacional i/o internacional (n= 14, edat= 20,29  1,54 anys) per fer una sèrie de cinc repeticions de mig esquat sobre el terra, el foam, el bosu del dret i el bosu del revés a una velocitat de 70 batecs per minut. Es va utilitzar l’electromiografia de superfície per valorar l’activació muscular durant l’exercici, un acceleròmetre per determinar la magnitud de la inestabilitat i l’escala OMNI-RES per establir la percepció subjectiva en les diferents condicions de l’exercici. Els resultats obtinguts mostren que l’activació i descompensació muscular és més alta quan més inestable és la superfície.cat
dc.description.abstractThe main objective of this study is to value the muscle activation of the lower extremity (large medial, large lateral and femoral biceps) according to stability/instability of the surface in the middle squad. In addition, the magnitude of the instability was compared according to the conditions of the exercise and it was determined the muscle decompensations and the subjective perception of the effort. Athletes from different modalities of national and/or international level (n=14, age= 20,29 ± 1,54 years) to do a serie of five repetitions of half squat on the ground, the foam, the bosu ball of the right and the bosu ball of the reverse at a speed of 70 beats per minute. Surface electromyography was used to evaluate muscle activation during exercise, an accelerometer to determine the magnitude of instability and the OMNI-RES scale to establish the subjective perception in the different conditions of the exercise. The results obtained show that muscle activation and decompensation is higher when the surface is more unstable.eng
dc.format.extent51 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherCiències de l'esport -- TFGcat
dc.subject.otherMusculació -- Entrenament -- TFGcat
dc.titleValoració de l’activació i descompensació muscular segons el nivell d’inestabilitat en l’esquatcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint