Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
dc.contributor.authorGarcia Faura, Anna
dc.date.accessioned2023-12-19T12:40:52Z
dc.date.available2023-12-19T12:40:52Z
dc.date.issued2023-05-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/3680
dc.descriptionTFG del grau d’Infermeria tutoritzat per Anna Martín Arribas
dc.description.abstractIntroducció: La inducció a la lactància és una pràctica que es troba en increment en la nostra societat. Cada cop hi ha més mares que, sense haver passat per cap gestació prèvia, desitgen alletar als seus nadons. No obstant, la realitat és que els resulta molt complicat trobar professionals degudament formats i amb recursos suficients per assessorar-les i acompanyar-les en aquest procés. Per aquest motiu, i donat que les infermeres i les llevadores hi tenen un paper molt rellevant perquè representen la figura principal d’atenció a aquestes mares, cal conèixer quins coneixements i habilitats en lactància induïda presenten. Objectiu: L’objectiu d’aquest estudi és determinar quins coneixements i habilitats presenten les infermeres pediàtriques, infermeres generalistes que treballin amb població pediàtrica i llevadores dels CAP i ASSIR de l’àmbit territorial Barcelona ciutat amb relació a la lactància induïda en mares no gestants. Metodologia: Es proposa la realització d’un estudi quantitatiu descriptiu transversal. Se seleccionarà una mostra significativa conformada per infermeres pediàtriques, infermeres generalistes que treballin amb població pediàtrica i llevadores dels CAP i ASSIR de l’àmbit territorial Barcelona ciutat. Els i les participants hauran de respondre un qüestionari ad hoc online basat en l’Enquesta sobre Coneixements en Lactància Materna per infermeres (EcoLaE) el qual consta d’un total de 29 preguntes que permeten valorar els coneixements i habilitats que tenen sobre la lactància induïda. De totes les dades recollides, es durà a terme una anàlisi descriptiva i bivariada.ca
dc.description.abstractIntroduction: Induced lactation is a growing practice in our society. Every year there are more mothers who, without going through any previous pregnancy, want to breastfeed their babies. However, the reality is that it’s very difficult for them to find properly trained professionals with sufficient resources to advise and accompany them in this process. For this reason and given that nurses and midwifes have a very relevant role being the main figure of attention for these mothers, it is necessary to know what knowledge and skills in induced lactation they have. Objective: The objective of this study is to determine what knowledge and skills have the pediatric nurses, general nurses working with pediatric population and midwifes of the CAP and ASSIR of the territorial scope Barcelona city in relation to induced breastfeeding in non-pregnant mothers. Methodology: A quantitative cross-sectional descriptive study is proposed. A significant sample will be selected consisting of pediatric nurses, general nurses working with pediatric population and midwifes of the CAP and ASSIR of the territorial scope Barcelona city. Participants will have to answer an ad hoc online questionnaire based on the Survey on Breastfeeding Knowledge for nurses (EcoLaE) which consists of a total of 29 questions that allow to assess the knowledge and skills they have about induced lactation. From all the data collected, a descriptive and bivariate analysis will be carried out.ca
dc.format.extent37 p.ca
dc.language.isocatca
dc.rights© L'autor/aca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherInfermeria -- TFGca
dc.subject.otherAlletament -- TFGca
dc.subject.otherLlevadores -- TFGca
dc.titleConeixements i habilitats en lactància induïda d’infermeres i llevadores de Barcelona : protocol de recercaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapca
dc.subject.udc618ca


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© L'autor/a
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint