Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
dc.contributor.authorMosteirín Casasnovas, Anna
dc.date.accessioned2023-11-23T14:45:00Z
dc.date.available2023-11-23T14:45:00Z
dc.date.issued2023-05-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/3610
dc.descriptionTFG del grau de Fisioteràpia tutoritzat per Victoria Alcaraz Serranoca
dc.description.abstractIntroducció: L'asma és una de les malalties cròniques més freqüents a nivell mundial, a dia d’avui no se n’ha trobat cura però se sap que seguir un tractament amb medicaments inhalats pot ajudar a controlar la simptomatologia de la malaltia. A Espanya s’estima que afecta al voltant del 10.6% dels adolescents, aquesta etapa inclou mainada des dels 10 fins als 19 anys. El mètode Buteyko pot ser beneficiós com a tractament complementari al farmacològic però la inconsistència de l’evidència de la literatura publicada vers aquesta tècnica en adolescents fa que no es pugui afirmar amb certesa. Objectius: L’objectiu general és determinar si la realització del mètode Buteyko combinat amb el tractament farmacològic produeix canvis pel que fa a la quantitat de medicació de rescat utilitzada en pacients adolescents asmàtics, en comparació amb únicament el tractament farmacològic. Els objectius específics avaluaran la freqüència i gravetat d’exacerbacions asmàtiques, la sensació de dispnea i la qualitat de vida dels pacients. Metodologia: Es durà a terme un estudi pilot aleatori controlat amb pacients adolescents asmàtics de l’Hospital de Sant Joan de Déu i de centres vinculats a aquest. Els subjectes del grup experimental realitzaran el mètode Buteyko combinat amb el tractament farmacològic habitual i el grup control seguirà únicament el tractament farmacològic. L’estudi tindrà una durada de 15 mesos i s’avaluarà la medicació de rescat utilitzada, la freqüència i gravetat d’exacerbacions asmàtiques, la sensació de dispnea i la qualitat de vida dels pacientsca
dc.description.abstractIntroduction: Asthma is one of the most common chronic diseases worldwide, to date care has not been found, but it is known that following a treatment with inhaled medications can help control the symptomatology of the disease. In Spain it is estimated that it affects around 10.6% of adolescents, this stage includes children from 10 to 19 years old. The Buteyko method can be beneficial as a complementary treatment to pharmacological treatment, but the inconsistency of the evidence in the published literature regarding this technique in adolescents means that it cannot be stated with certainty. Objectives: The overall objective is to determine whether performing the Buteyko method combined with pharmacological treatment produces changes in the amount of rescue medication used in adolescent asthmatic patients, compared to pharmacological treatment alone. The specific objectives will assess the frequency and severity of asthmatic exacerbations, the sensation of dyspnea and the patients' quality of life. Methodology: A randomized controlled pilot study will be carried out with asthmatic adolescent patients from the Hospital de Sant Joan de Déu and related centers. Subjects in the experimental group will perform the Buteyko method combined with the usual pharmacological treatment and the control group will only follow the pharmacological treatment. The study will last 15 months and will evaluate the rescue medication used, the frequency and severity of asthmatic exacerbations, the sensation of dyspnea and the patients' quality of lifeca
dc.format.extent35 p.ca
dc.language.isocatca
dc.rights© L'autor/a
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherFisioteràpia -- TFGca
dc.subject.otherAsma – Tractament -- TFGca
dc.subject.otherAdolescència -- TFGca
dc.subject.otherExercicis respiratoris – Ús terapèutic -- TFGca
dc.titleEficàcia del mètode Buteyko com a tractament coadjuvant al tractament farmacològic en adolescents asmàtics : Estudi pilot aleatori controlatca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapca
dc.subject.udc615ca
dc.subject.udc616.2ca


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© L'autor/a
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint