Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
dc.contributor.authorDescarrega Pérez, Enric
dc.date.accessioned2023-11-16T13:41:09Z
dc.date.available2023-11-16T13:41:09Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/3592
dc.descriptionTFG del Grau de Gestió Esportiva tutoritzat per Sixte Abadiaca
dc.description.abstractEn el present projecte he desenvolupat un esdeveniment esportiu enfocat pels amants del trail running, una pràctica esportiva que està en auge i que a Catalunya disposem de grans espais plens de naturalesa on poder-ho portar a la pràctica. Per aquest motiu, La Molina ha estat el lloc que he considerat més idoni per fer una cursa de 15km durant el mes de Juny, transcorre per les pistes de l’estació d’esquí arribant a l’esplanada on hi haurà activitats d’oci (foodtrucks, concert en directe) per tots els participants i acompanyants. Un esdeveniment sostenible, obert a tots els públics amants de l’esport i en especial a les persones locals que es farà promoció durant l’esdeveniment dels comerços amb les diferents activitats. Els principals ingressos del projecte vindran de les inscripcions, tots els participants per registrar-se hauran de pagar un preu de 35€, una quantitat assequible, una altra font de finançament seran els patrocinadors, hi haurà els propis de La Molina i si escau algun d’extern, hi col·laboren amb recursos econòmics o materials que puguin ser d’utilitat per l’esdeveniment. En aquest projecte s’hi treballen 10 mesos de l’any, des de Setembre fins a Juny que s’organitza l’esdeveniment, hi treballaran principalment tres persones durant tot el transcurs, cadascú es farà càrrec de diverses tasques i departaments. Els principals estàndards de qualitat són seguretat en l’esdeveniment, un recorregut adaptat a tots els públics, puntualitat i sostenibilitat, aquests considero que són els més importants i rellevants per complir amb èxit. A nivell de riscos que hi poden haver, els principals són mal temporal, fet que no es pot controlar, el nombre de participants i disposar de suficients recursos econòmics. S’ha valorat possibles solucions per aquests riscos per actuar en cas que fos necessari.ca
dc.description.abstractIn this project I have developed a sporting event focused on trail running lovers, a sporting practice that is booming and that in Catalonia we have large areas full of nature where we can put it into practice. For this reason, La Molina has been the place that I have considered the most suitable for a 15km run during the month of June, running along the slopes of the ski resort and arriving at the esplanade where there will be leisure activities (food trucks, live concert) for all participants and companions. A sustainable event, open to all sports lovers and especially to local people who will be promoted during the event by the shops with the different activities. The main income of the project will come from the inscriptions, all the participants to register will have to pay a price of 35€, an affordable amount, another source of financing will be the sponsors, there will be the own of La Molina and if necessary some from outside, they will collaborate with economic resources or materials that could be useful for the event. This project involves 10 months of the year, from September to June, when the event is organised, with three people working mainly during the whole period, each one in charge of different tasks and departments. The main quality standards are safety at the event, a route adapted to all audiences, punctuality and sustainability, these I consider to be the most important and relevant to be fulfilled successfully. In terms of possible risks, the main ones are bad weather, the fact that it is impossible to control, the number of participants and the lack of sufficient economic resources. Possible solutions to these risks have been assessed in order to act if necessary.ca
dc.description.abstractEn este proyecto he desarrollado un evento deportivo enfocado a los amantes del trail running, una práctica deportiva que está en auge y que en Cataluña disponemos de grandes espacios llenos de naturaleza donde ponerla en práctica. Por este motivo, La Molina ha sido el lugar que he considerado más idóneo para realizar una carrera de 15km durante el mes de junio, recorriendo las pistas de la estación de esquí y llegando a la explanada donde habrá actividades lúdicas (food trucks, concierto en directo) para todos los participantes y acompañantes. Un evento sostenible, abierto a todos los amantes del deporte y especialmente a la población local que será promocionada durante el evento por los comercios con las diferentes actividades. Los principales ingresos del proyecto vendrán de las inscripciones, todos los participantes a inscribirse tendrán que pagar un precio de 35€, una cantidad asequible, otra fuente de financiación serán los patrocinadores, los habrá propios de La Molina y si es necesario algunos de fuera, colaborarán con recursos económicos o materiales que puedan ser útiles para el evento. Este proyecto implica 10 meses al año, de septiembre a junio, que es cuando se organiza el evento, con tres personas trabajando principalmente durante todo el periodo, cada una encargada de diferentes tareas y departamentos. Las principales normas de calidad son la seguridad en el evento, un recorrido adaptado a todos los públicos, la puntualidad y la sostenibilidad, éstas considero que son las más importantes y relevantes para ser cumplidas con éxito. En cuanto a los posibles riesgos, los principales son el mal tiempo, la imposibilidad de control, el número de participantes y la falta de recursos económicos suficientes. Se han valorado las posibles soluciones a estos riesgos para actuar en caso necesario.ca
dc.format.extent105ca
dc.language.isocatca
dc.rights© L'autor/aca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherGestió esportiva -- TFGca
dc.subject.otherEsports -- TFGca
dc.subject.otherCurses de muntanya -- TFGca
dc.subject.otherCompeticions esportives -- TFGca
dc.subject.otherOrganització -- TFGca
dc.titleLa Molina trail runca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapca
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca


Files in this item

 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© L'autor/a
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint