Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
dc.contributor.authorLlorca, Carla
dc.date.accessioned2023-10-17T18:50:29Z
dc.date.available2023-10-17T18:50:29Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/3531
dc.descriptionTFG del grau d'Educació Infantil tutoritzat per Dolors Camarasaca
dc.description.abstractEl present article proposa una intervenció dirigida als professionals de l'educació infantil, concretament enfocada al segon cicle (3-6), on es recullen un conjunt de fonaments teòrics, recursos i pràctiques educatives destinades a propiciar l'abordatge d'una pèrdua i dol amb els infants. Això inclou procediments per educar des de la pedagogia de la mort, tot detallant els processos evolutius dels infants en cada cas i identificant els possibles senyals d'alerta en la conducta d’aquests, com també orientacions per actuar en conseqüència amb l'objectiu d’assolir una comprensió naturalitzada de la finitud. A través d'entrevistes amb experts, s'ha desenvolupat un pla d'actuació educativa que promou l'acció i la innovació, entre d'altres. Els resultats obtinguts mostren que hi ha un tabú sobre aquesta realitat que afecta els centres educatius i impedeix una comprensió completa del significat de la vida. També s'ha descobert que hi ha una gran falta de formació en aquest àmbit i que la majoria dels docents tenen dubtes per abordar aquesta realitat, tot sabent que és important de cara a la formació integral de l'alumnat. Per tant, s'emfatitza la importància de la col·laboració entre la família i l'escola per ajudar els alumnes que pateixen la pèrdua d'un ésser estimat. És necessari un diàleg constant basat en les necessitats dels alumnes en aquesta situació. La confecció d'aquest lloc web pot resultar d'alta conveniència per als docents que desitgin abordar el tema de la pèrdua dins de les escoles o famílies que vulguin informar-se amb relació a aquesta realitat.ca
dc.description.abstractThe present article puts forward an intervention aimed at early childhood education professionals, specifically focused on the second cycle (ages 3-6), which gathers a set of theoretical foundations, resources, and educational practices aimed at addressing loss and grief with young children. This includes procedures for educating from a pedagogy of death, detailing the developmental processes of children in each case and identifying possible warning signs in their behavior, as well as guidance on how to act in order to achieve a naturalized understanding of finitude. Through interviews with experts, an educational action plan has been developed that promotes action and innovation, among other things. The results obtained show that there is a taboo surrounding this reality that affects educational centers and hinders a complete understanding of the meaning of life. It has also been discovered that there is a great lack of training in this area and that most teachers have doubts about addressing this reality, knowing that it is important for the integral formation of their students. Therefore, the importance of collaboration between family and school is emphasized in order to help students who suffer the loss of a loved one. A constant dialogue based on the needs of students in this situation is necessary. The creation of this website can be highly useful for all teachers who want to address the issue of loss in schools or for families who want to inform themselves about this reality.ca
dc.format.extent37ca
dc.language.isocatca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherEducació infantil -- TFGca
dc.subject.otherInfants i mort -- TFGca
dc.subject.otherDol -- TFGca
dc.subject.otherRecursos didàctics -- TFGca
dc.titleEduquem sense tabús: la mort i el dol al centre educatiu: disseny d'un recurs web pels professionals de segon cicle d’educació infantil (3-6).ca
dc.title.alternativeEducate without taboos: death and grief in the educational center: design of a resource for professionals in the second cycle of early childhood education (3-6).ca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapca
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionca


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint