Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
dc.contributor.authorMartínez Oller, Silvia
dc.date.accessioned2021-01-21T13:55:18Z
dc.date.accessioned2023-07-13T07:12:44Z
dc.date.available2021-01-21T13:55:18Z
dc.date.available2023-07-13T07:12:44Z
dc.date.issued2020-05-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1641
dc.descriptionTFG del grau d’Infermeria tutoritzat per Montserrat Lamoglia Puigcat
dc.description.abstractLa menstruació és viscuda en la nostra societat com un procés fisiològic envoltat d'unes fortes connotacions socials i culturals. Aquestes connotacions solen anar relacionades amb aspectes negatius generant falsos mites i convertint la menstruació en un aspecte tabú. En l'actualitat, s'evidencia un canvi de concepció entre les noves generacions, tot i que els estereotips de gènere, els falsos mites i el tabú segueixen estant presents. L'objectiu general d’aquest estudi és: Descriure la percepció de les noies de 15 i 16 anys sobre la menstruació a la ciutat de Barcelona. La metodologia que s’utilitzarà serà mixta. El disseny de la metodologia quantitativa es basarà en un estudi observacional transversal amb caràcter descriptiu mitjançant l'escala METCON i la selecció de la mostra serà amb un mostreig probabilístic, de tipus conglomerat per barris de la ciutat de Barcelona, dels centres educatius que imparteixin 4t d'ESO. L'estudi qualitatiu tindrà un disseny fenomenològic descriptiu amb un mostreig no probabilístic de tipus opinionàtic, i la recollida de dades serà mitjançant una entrevista semiestructurada de grups triangulars. En les consideracions ètiques es tindrà en compte que per realitzar aquesta investigació caldrà l’aprovació de la mateixa pel Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL) i es tindran en compte els principis de la Declaració de Hèlsinki, el codi deontològic d'infermeria, la normativa de Bona Pràctica Clínica (BPC) i se seguirà la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.cat
dc.description.abstractMenstruation is socially seen as a physiological process surrounded by strong socio-cultural connotations. These connotations usually relate to negative aspects creating fake myths and making menstruation a taboo. Nowadays, it is starting to become evident that a change in conception among the new generations exists, even though gender stereotypes, fake myths and taboos are still present. The main objective of this study is to describe the perception of 15-16 years old girls about menstruation in the city of Barcelona. The methodology applied is mixed. The quantitative methodology will be based on a observational cross-sectional study using the METCON scale where the selection of the sample will follow a probabilistic conglomerate-type sampling of the different Barcelona suburbs where 4th ESO grade is taught. The qualitative study will follow a descriptive phenomenological design using a non-probabilistic sampling type. Semi structured interviews of triangular groups will be used to collect the data. In the ethical considerations of this study, the approval of the Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat Ramon Llull (CER-URL) will be considered as a requirement, and the principles of The Declaration of Helsinki, ethics code for nursing and the Guideline for Good Clinical Practice will be taken into considereation, following the “Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.”eng
dc.format.extent48 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherInfermeria -- TFGcat
dc.subject.otherMenstruació -- TFGcat
dc.subject.otherEstereotips (Psicologia social) -- TFGcat
dc.subject.otherAdolescents -- TFGcat
dc.titlePercepció de les noies de 15 i 16 anys sobre la menstruació a la ciutat de Barcelona: Un estudi mixtcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat
dc.subject.udc316
dc.subject.udc618


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint