Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorBober, Judit
dc.date.accessioned2023-01-02T14:46:02Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:37:40Z
dc.date.available2023-01-02T14:46:02Z
dc.date.available2023-07-13T06:37:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1567
dc.descriptionTFG del grau en Logopèdia tutoritzat per Josep Maria Vila Roviracat
dc.description.abstractLa veu infantil es troba subjecte a canvis al llarg de tot el seu desenvolupament. Diversos estudis demostren la prevalença de disfonia en infants, referint la hiperfunció vocal com a patologia principal. Així doncs, aquest estudi proposa una nova metodologia treballant amb la verticalitat i la gravetat del cos per tal d’alliberar la musculatura i permetre que aquesta recuperi el seu rang total de moviment. Amb una mostra de 7 infants de 6 a 10 anys, es va realitzar un estudi per observar els canvis acústics, tímbrics i autoperceptius abans i immediatament després de la sessió on es va actuar en el gest vocal a partir d’una posició invertida. El procediment va consistir a dur a terme un escalfament previ, seguit d’exercicis dirigits on es demanava a l’infant diverses tasques vocals i finalitzat amb una tornada a la calma i un espai d’avaluació de la sessió. Els resultats de l’estudi mostren millores acústiques i tímbriques significatives respecte a l’extensió tonal i l’índex de soroll en la producció de la veu. En l’àmbit autoperceptiu es veuen millores en la percepció de la intensitat de la veu. Així doncs, es conclou afirmant la hipòtesi que incidir en la gravetat de les estructures de l’aparell fonador pot modificar el gest vocal i millorar la producció i qualitat de la veu en infants. Per tant, podem extrapolar que la posició del pont pot ser una eina de rehabilitació pels infants que presentin hiperfunció vocal.cat
dc.description.abstractChildren's voices are subject to change throughout their development. Several studies show the prevalence of dysphonia in children, referring to vocal hyperfunction as the main pathology. Therefore, this study proposes a new methodology working with the verticality and gravity of the body in order to release the muscles and allow it to regain its full range of motion. With a sample of 7 children aged 6 to 10 years old, a study was performed to observe the acoustic, timbre and self-perceptual changes before and immediately after the session where the vocal gesture was performed from an inverted position. The procedure consisted of a warm-up, followed by guided exercises where the child was asked to perform several vocal tasks and ended with a return to calm and a space for assessment of the session. The results of the study show significant acoustic and timbre improvements with respect to tonal length and noise index in voice output. As for the self-perceived results, there is an improvement in the perception of the intensity of the voice. That being so, it is concluded that the impact of the severity of the structures of the phonatory apparatus can modify the vocal gesture and improve the production and quality of voice in children. Therefore, we can extrapolate that the exercise of the bridge position can be a rehabilitation tool for children with vocal hyperfunction.eng
dc.format.extent39 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherLogopèdia -- TFGcat
dc.subject.otherTrastorns de la veu en els infants -- TFGcat
dc.titleCanvis Tímbrics, Acústics i Perceptius de la Veu Infantil en la Posició de Pontcat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint