Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorFérez Hernández, Ariadna
dc.date.accessioned2020-01-07T12:14:05Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:35:01Z
dc.date.available2020-01-07T12:14:05Z
dc.date.available2023-07-13T06:35:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1506
dc.descriptionTFG del grau d'Educació Primària tutoritzat per Montserrat Alguacil de Nicolás
dc.description.abstractAtès que vivim en la societat de la nova revolució robòtica aquesta recerca s’interessa per analitzar el desenvolupament de les sessions amb WeDo 2.0 a l’escola La Vall. Precisament, és un robot de l’empresa LEGO Education Robotix. A partir d’aquí es plantegen els següents objectius: observar com es desenvolupa quatre classes de robòtica, conèixer l’opinió dels mestres en relació a la robòtica curricular (mestre de l’escola més el facilitador proporcionat per LEGO Education Robotix), analitzar l’opinió dels infants sobre l’aprenentatge amb robòtica i, finalment, argumentar els beneficis i les orientacions segons diferents experts. Aquests resultats mostren, d’una banda, els beneficis de treballar amb aquest robot, la metodologia emprada, la formació co-teaching dels docents i facilitadors, els resultats òptims de nenes de l’escola observada i, d’altra, l’aprenentatge posat en pràctica amb el pensament computacional mitjançant les STEM.cat
dc.description.abstractGiven that we are living in the society of the new robotic revolution, this research is interested in analyzing the development of the sessions with WeDo 2.0 at the La Vall school. Precisely, it is a robot of the company LEGO Education Robotix. From here the following objectives are considered: to observe how four classes of robotics are developed, to know the opinion of the teachers in relation to the curriculum robotics (teacher of the school and the facilitator provided by LEGO Education Robotix), to analyze the opinion of the children about the learning with robotics and, finally, to argue the benefits and the orientations according to different experts. These results show, on the one hand, the benefits of working with this robot, the methodology used, the co-teaching training of teachers and facilitators, the optimal results of girls in the observed school and, on the other hand, learning put into practice with computational thinking through the STEM.eng
dc.format.extent34 p.
dc.language.isocat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherEducació primària -- TFG
dc.subject.otherRobòtica -- Ensenyament --TFG
dc.subject.otherTecnologia educativa -- TFG
dc.titleRobòtica a l’aula d’educació primària amb WeDo 2.0
dc.title.alternativeRobotics in the classroom of primary education with WeDo 2.0
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscap


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint