Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorPuig Davi, Arnau
dc.date.accessioned2020-04-24T13:05:08Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:31:57Z
dc.date.available2020-04-24T13:05:08Z
dc.date.available2023-07-13T06:31:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1416
dc.descriptionTFG del grau de Psicologia tutoritzat per Olga Brunacat
dc.description.abstractIntroducció: L’estudi de l’empatia des de la neurociència i la neuroimatge funcional ha suggerit l’existència de dos circuits diferents: el de l’empatia afectiva i el de l’empatia cognitiva. Ara bé, els correlats neuroanatòmics de l’empatia no són ben coneguts ni hi ha un consens en la literatura en si existeixen diferències de gènere. L’actual treball pretén explorar les diferències de gènere en les diferents escales d’un test d’empatia validat en població espanyola i investigar les diferències neuroanatòmiques entre persones amb alta i baixa empatia. Mètodes: Es varen analitzar imatges per ressonància magnètica potenciades en T1 adquirides amb un aparell de 3-tesla i el Test d’Empatia Cognitiva i Afectiva (TECA) en una mostra de 42 adults sans (22 dones i 20 homes) emparellats per edat, anys d’educació, nivell educatiu, ocupació i estimació de quocient d’intel·ligència. Es va utilitzar un model lineal general amb les dades de gruix cortical per fer comparacions entre grups d’empatia Alta (A) i Mitjana-Baixa (MB). Es van realitzar també correlacions i comparacions grupals amb les parcel·lacions corticals i segmentacions subcorticals. Resultats: En 4 de les 5 escales del test d’empatia es van trobar diferències de gènere. No obstant, no hi havia diferències entre la proporció d’homes i dones entre els grups d’empatia A o MB. En l’escala d’Adopció de Perspectives, el grup d’empatia A tenia un major gruix cortical respecte al de MB en el còrtex prefrontal, el lòbul parietal inferior i en regions occipitals. Les puntuacions en les escales d’empatia cognitiva van correlacionar amb regions frontals i temporals. No es van trobar correlacions ni diferències significatives en cap estructura subcortical excepte en el tàlem dret que tenia major volum en el grup d’empatia A en l’escala d’Estrès Empàtic. Conclusions: El còrtex orbitofrontal i el cingulat són estructures relacionades amb l’empatia cognitiva. El processament empàtic no és diferent entre homes i dones.cat
dc.description.abstractBackground: From a neuroscientific and functional neuroimaging approach, the study of empathy has suggested the existence of two different networks in the empathy construct: the affective empathy and the cognitive empathy. However, neuroanatomic correlates of empathy are not entirely known and there’s no consensus in literature about the existence of gender differences. Current work, aims to explore gender differences in a Spanish validated empathy test scales and to investigate neuroanatomic differences between high empathy and low empathy subjects. Methods: T1-weighted 3-tesla MRI and the Affective Empathy and Cognitive Test (TECA) were analysed in a sample of 42 healthy adults (22 women and 20 men) matched by age, years of education, level of education, occupation and intelligence quotient estimation. A general linear model with cortical thickness data was used to compare the High empathy group (H) and the Medium-Low group (ML). Group comparisons and correlations were also assessed with cortical parcellations and subcortical segmentations. Results: Gender differences were found in 4 out of 5 empathy test scales. However, there were no significant differences between the proportion of men and women in the empathy groups H or ML. In the Perspective Taking scale, the H empathy group showed increased cortical thickness related to the ML empathy group in the prefrontal cortex, the inferior parietal lobule and in occipital regions. Scores from cognitive empathy scales correlated with frontal and temporal regions. No correlations or significant differences were found in any subcortical structure except for the right thalamus that had an increased volume in the H empathy group in the Empathic Stress scale. Conclusions: The orbitofrontal and cingulate cortices are brain structures related to cognitive empathy. Gender was not a key variable in the empathic response.eng
dc.format.extent29 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherPsicologia -- TFGcat
dc.subject.otherNeuropsicologia -- TFGcat
dc.subject.otherEmpatia -- TFGcat
dc.subject.otherJoves -- TFGcat
dc.titleCorrelats neuroanatòmics i diferències de gènere en l’empatia cognitiva i afectiva en una mostra de joves sanscat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint