Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorSojo Conde, Vinyet
dc.date.accessioned2023-01-02T14:33:35Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:31:20Z
dc.date.available2023-01-02T14:33:35Z
dc.date.available2023-07-13T06:31:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1388
dc.descriptionTFG del grau d'Educació Primària tutoritzat per Cristina Corcoll Lópezcat
dc.description.abstractClassroom well-being is crucial for students to develop and flourish in a supportive environment, as well as be able to enjoy their school experience. Often, issues related to self-esteem, self-concept, self-awareness, or the ability to manage one's own emotions can create discomfort among students. That is why it is necessary to stimulate their emotional development, to provide them with the right tools to self-manage and thus be autonomous and happy. Aiming to enhance students' personal well-being, this article covers three main aims. The first goal of this article is to define and identify the aspects that play a role in the well-being of students in primary education. After the first phase of theoretical research has been completed, the second phase begins: to detect the needs and the tutor's perception regarding the student's well-being in a third-grade class. To do this, instruments such as an initial interview with the tutor or a self-esteem test adapted to the student's needs and capacities based on the Rosenbergs self-esteem scale (1965) are used. Once these two goals have been achieved, the third is set out: to design, implement and assess an action plan to promote self-esteem and self-awareness in a third-grade class during the period of my school internship. As mentioned above, the proposed action plan responds to the specific needs of the group to which the educational activities are addressed. That is why the data collection tools in this third phase of the article are of great importance. The results obtained, facilitate a comprehensive evaluation of the development of students during this period. The outcomes reveal a remarkable improvement in the self-esteem levels of students, along with a favourable evaluation of the tutor of the class, enabling to draw a positive conclusion regarding the benefits of working self-esteem in the classroom.eng
dc.description.abstractEl benestar a les aules és crucial perquè els alumnes es desenvolupin i prosperin en un entorn de suport, a més de poder gaudir de la seva experiència escolar. Sovint, els problemes relacionats amb l'autoestima, l'autoconcepte, o l'habilitat de gestionar les pròpies emocions poden crear desconfort entre els estudiants. Per això és necessari estimular el seu desenvolupament emocional i proporcionar-los les eines adequades per a l'autogestió, per a que puguin ser autònoms i feliços. Amb l'objectiu de millorar el benestar personal dels alumnes, aquest article aborda tres objectius principals. El primer objectiu és definir i identificar els aspectes que tenen un paper important en el benestar dels alumnes d'educació primària. Acabada la primera fase de recerca teòrica, s'inicia la segona fase: detectar les necessitats i la percepció de la tutora sobre el benestar dels alumnes en una classe de tercer de primària. Per a fer-ho, s'utilitzaran instruments com una entrevista inicial amb la tutora o una prova d'autoestima adaptada a les necessitats i capacitats dels alumnes a partir de l'escala d'autoestima de Rosenberg (1965). Un cop assolits aquests dos objectius, es planteja el tercer: dissenyar, implementar i avaluar un pla d'acció per fomentar l'autoestima i l'autoconeixement en una classe de tercer de primària durant el període de pràctiques escolars. Com s'ha esmentat anteriorment, el pla d'acció proposat respon a les necessitats específiques del col·lectiu al qual s'adrecen. És per això que les eines de recollida de dades en aquesta tercera fase de l'article són de gran importància. Els resultats obtinguts permeten una avaluació integral del desenvolupament dels alumnes durant aquest període. Així mateix, també revelen una millora notable en els nivells d'autoestima dels alumnes, juntament amb una valoració favorable de la tutora de classe, que permeten extreure una conclusió positiva sobre els beneficis de treballar l'autoestima a l'aula.cat
dc.format.extent44 p.cat
dc.language.isoengcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights©L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherEducació primària -- TFGcat
dc.subject.otherBenestar -- TFGcat
dc.subject.otherConsciència -- TFGcat
dc.subject.otherAutoestima -- TFGcat
dc.subject.otherAutoconcepte -- TFGcat
dc.subject.otherInfants -- TFGcat
dc.titleProposal to address emotional awareness, self-concept and self-esteem to promote well-being in a class of third of primarycat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint