Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorPons Marquès, Catalina
dc.date.accessioned2020-07-01T13:08:37Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:31:19Z
dc.date.available2020-07-01T13:08:37Z
dc.date.available2023-07-13T06:31:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1387
dc.descriptionTFG del grau de Psicologia tutoritzat per Olga Brunacat
dc.description.abstractIntroducció. Durant els últims anys, la població de persones grans ha augmentat de manera exponencial, fet que ha comportat major presència de malalties associades a l’edat. En resposta a la nova situació, la comunitat científica ha posat l’accent en la recerca dels beneficis de l’activitat física sobre el rendiment cognitiu de les persones grans, en concret, les funcions executives. Objectiu. Valorar els beneficis d’un programa d’activitat física practicada de manera regular en la prevenció del deteriorament executiu de les persones grans. Hipòtesis. H1. Les persones grans que practiquen la tècnica oriental del ioga de manera regular obtindran un millor rendiment de les funcions executives respecte a les persones que no realitzen aquesta activitat. H2.Les persones que porten més temps dedicats a la pràctica del ioga obtindran millors resultats en el rendiment executiu en funció als que porten menys temps en l’activitat. Material i mètodes. La mostra està formada per un total de 30 persones grans que practiquen el ioga de manera regular, amb una freqüència de dos cops per setmana. Els participants havien estat practicant la tècnica oriental per un període igual o superior a 6 mesos. El grup control estava format per 12 voluntaris majors a 65 anys. El rendiment executiu s’ha avaluat mitjançant una bateria de proves neuropsicològiques. Resultats. Els resultats mostren diferències significatives en el rendiment de les funcions executives entre les persones que realitzen ioga i les que no. Per contra, no apareix una correlació entre els anys de pràctica del ioga amb l’augment de la funcionalitat executiva. Conclusions: A partir dels resultats d’aquest estudi podem concloure que l’activitat física no sols aporta beneficis a nivell corporal, sinó que també aporta millores en àrees de la cognició, mostra la importància adherir-se a un programa de prevenció del deteriorament executiu durant l’envelliment per augmentar la qualitat de vida i la funcionalitat de les persones grans.cat
dc.description.abstractBackground. In the recent years, the elderly population has increased exponentially, which has led to a greater presence of diseases associated with aging. In response to this new situation the scientific community has emphasized in the research of the benefits of the physical activity on cognitive performance in the elderly, particularity in executive functions. Methodology. The sample consist of 30 elderly people who practise yoga regularly (twice a week). The participants have been practicing this oriental technique for al least six months. The control group consists of 12 volunteers over the age of 65. Executive performance was been evaluated by using a battery of neuropsychological tests. Objectives. H1. Assessing the benefits of a physical activity program practiced regularly to prevent impairment executive of elderly people. Hypothesis. Elder people tho practice yoga regularly gets better performance of the functions compared to people don’t practice this activity. H2. Elder people who have devoted more time practicing yoga will get better results in performance in executive functions that the people who have practiced yoga for less time. Results. The results show significant differences in the performance of executive functions between people who perform yoga and people who don’t practice this activity. However, there is not a correlation between yoga practice and an increase of executive functionally. Conclusions. From the results of this study we can conclude that the physical activity doesn’t only have benefits in a physical level, but also contributes improvements in the areas of cognition, which could adhere to a program based on increasing the quality of life and functionality of elderly population.eng
dc.format.extent45 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherPsicologia -- TFGcat
dc.subject.otherPersones grans -- TFGcat
dc.subject.otherEnvelliment -- TFGcat
dc.subject.otherIoga -- TFGcat
dc.subject.otherCognició -- TFGcat
dc.titleBeneficis de l’activitat física en la prevenció del deteriorament de les funcions executives en les persones granscat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint