Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorCotado Carreño, Sara
dc.date.accessioned2020-07-23T08:42:32Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:30:59Z
dc.date.available2020-07-23T08:42:32Z
dc.date.available2023-07-13T06:30:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1367
dc.descriptionTFG del Grau en Educació Primària tutoritzat per Elisabet Ballús Barnilscat
dc.description.abstractL’any 1983 es va aprovar a Catalunya la primera llei sobre la normalització lingüística en la que s’estableix que la llengua vehicular de les escoles catalanes serà la llengua catalana. La gran feina realitzada per la comunitat educativa des de que la norma entra en vigor, fa que la immersió lingüística sigui un èxit. En els darrers 15 anys, l’allau d’alumnes immigrants ha augmentat molt a les escoles i malgrat que la immersió lingüística continua donant bons resultats acadèmics, això no es veu reflectit en l’ús quotidià del català. Centrarem el nostre article en l’anàlisi del Projecte Lingüístic, posant èmfasi en l’ús oral de la llengua com a mitjà de comunicació, d’una escola pública del barri del Besòs i el Maresme de la ciutat de Barcelona, amb un més d’un 50% d’alumnat d’origen immigrant i més d’un 30% d’alumnat d’ètnia gitana que fora de l’escola tenen un contacte amb la llengua i la cultura catalana pràcticament inexistent. Els resultats mostren que l’ús de la llengua catalana es limita a l’àmbit acadèmic i que els instruments previstos en el Projecte Lingüístic no estan donant els resultats esperats. Es proposen mesures per intentar desenvolupar un Projecte Lingüístic més efectiu, mitjançant el qual es detectin les carències al més aviat possible de manera que es puguin implantar solucions a curt termini.cat
dc.description.abstractIn 1983, the first linguistic normalization law was approved in Catalonia. In this law stablished that Catalan would be the main language in Catalan schools. The work was mostly done by the education community which made the language immersion succeed. In the last 15 years, the number of immigrant pupils has increased and, even though the linguistic immersion still gives good academic results, it is not reflected in their daily use of Catalan. The article is focused on the analysis of the Linguistic Project, emphasizing the oral use of the language as a communication channel, in a public school from the neighbourhood of Besòs i el Maresme (Barcelona), with more than 50% of immigrant pupil and more than 30% of gypsy pupils, that out of school have practically nonexistent contact with the Catalan language and culture. The results show that Catalan language is limited to academic use and the provided instruments in the Linguistic Project are not giving the expected results. This study proposes some mesures in order to develope a more effective Linguistic Project, whereby deficiencies can be detected as early as possible so they could implement efficient solutions in a short-term.eng
dc.format.extent18 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherEducació primària -- TFGcat
dc.subject.otherProjecte educatiu -- TFGcat
dc.subject.otherLlenguatge i llengües -- Ensenyament -- TFGcat
dc.subject.otherPolítica lingüística -- TFGcat
dc.titleEl projecte lingüístic de centre i la seva contribució a la normalització lingüística de la llengua catalana d’una escola públicacat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint