Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorLópez Carmona, Lucía
dc.date.accessioned2023-01-02T14:34:56Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:30:59Z
dc.date.available2023-01-02T14:34:56Z
dc.date.available2023-07-13T06:30:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1366
dc.descriptionTFG del grau en Logopèdia tutoritzat per Josep Maria Vila Roviracat
dc.description.abstractObjectiu: La finalitat d'aquest estudi va ser explorar les conseqüències biopsicosocials del Càncer de Cap i Coll (CCC) experimentat per persones amb CCC, i esbrinar quina rellevància donen els pacients a la rehabilitació logopèdica en termes de millorar la seva qualitat de vida (QV). També es va voler validar la fiabilitat dels qüestionaris FACT-G i FACT-H&N. Mètode: Es van utilitzar mètodes de recerca qualitatius per a investigar la perspectiva interna de viure amb CCC. Sis adults amb CCC van participar en entrevistes semiestructurades fenomenològiques cara a cara i van respondre als qüestionaris FACT-H&N i FACT-G. Resultats: Els resultats es resumeixen en un model d'experiències personals relacionades amb el CCC que mostra que la QV relacionada amb la comunicació i l'alimentació està determinada per experiències amb múltiples factors fisiològics, personals i socials. La totalitat dels participants ha declarat millorar la seva QV després de la rehabilitació logopèdica. Malgrat que les respostes als qüestionaris no sempre han concordat amb exactitud amb les declaracions realitzades a l’entrevista, globalment s’ha observat una elevada concordança i coherència entre resultats. Conclusions: Les troballes brinden informació sobre els elements més valorats sobre la QV pels pacients amb CCC. Aquestes troballes ressalten la importància de la rehabilitació logopèdica per a millorar la QV en les persones que pateixen CCC. Altrament, també demostren que els qüestionaris FACT-G i FACT-H&N poden ser una opció vàlida per a avaluar la QV global dels pacients amb CCC.cat
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to explore the biopsychosocial consequences of Head and Neck Cancer (HNC) as experienced by people with HNC, and to find out what relevance patients give to Speech and Language Therapy (SLT) rehabilitation in terms of improving their quality of life (QoL). The reliability of the FACT-G and FACT-H&N questionnaires was also validated. Method: Qualitative research methods were used to investigate the insider’s perspective of living with HNC. Six adults with HNC participated in face-to-face phenomenological semistructured interviews and answered the questionnaires FACT-H&N and FACT-G. Results: The results are summarized in a model of personal experiences of HNC which shows that communication and alimentation related QoL is shaped by experiences with multiple physiologic, personal and social factors. The totality of the participants has declared to enhance their QoL after rehabilitation with SLT. Although the answers to the questionnaires did not always agree exactly with the statements made in the interview, overall there was a high degree of agreement and consistency between the results. Conclusions: The findings provide insights into the items most valued about QoL by HNC patients. These findings highlight the importance of SLT in improving QoL in people with HNC. Otherwise, they also demonstrate that the FACT-G and FACT-H&N questionnaires may be a valid option for assessing the overall QoL of patients with HNC.eng
dc.format.extent93 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherLogopèdia -- TFGcat
dc.subject.otherCàncer -- Aspectes psicològicscat
dc.subject.otherCap -- Càncercat
dc.subject.otherColl -- Càncercat
dc.titleLes Conseqüències Biopsicosocials del Càncer de Cap i Coll sobre la Qualitat de Vida: Un Estudi Qualitatiu de les Experiències dels Pacientscat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint