Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorMartínez Carrascosa, Estel·la
dc.date.accessioned2023-01-02T14:42:50Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:30:34Z
dc.date.available2023-01-02T14:42:50Z
dc.date.available2023-07-13T06:30:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1333
dc.descriptionTFG del grau d'Educació Primària tutoritzat per Cristina Corcoll Lópezcat
dc.description.abstractPlaying is a fundamental right of children, and something that everyone enjoys, in one way or another. At school, games are often conceived as insufficient resources for the learner to acquire knowledge. Also, there is a lack of guidance for teachers to design pedagogical games, that is why their main role in school has often been transformed into mere entertainment. This dissertation is focused on framing games as an effective, meaningful and pedagogical resource to use in the classroom to learn how to communicate in English. Hence, a game-based didactic proposal addressed to fourth-graders of Agora Sant Cugat International School has been designed and applied. To create this action plan, a study was conducted through interviews with different experts in the field to identify the benefits and resources related to these pedagogical approaches. In addition, a group of students and teachers of the school’s fourth-graders were interviewed to gain a closer perspective of the students’ needs as well as the role of games in the school. The data collected show that games bring different benefits in the learning of an additional language. Among these benefits, the students’ engagement to learn and to develop positive behaviour, as well the creation of meaningful contexts for using the language to communicate, stand out. When children are playing, they forget they are learning English, however, they are acquiring the language since they need it for communicating.eng
dc.description.abstractJugar és un dret fonamental dels infants, i quelcom que tothom gaudeix, d'una manera o d’una altra. A l'escola, els jocs sovint es conceben com a recursos insuficients amb els quals l’estudiant pugui adquirir coneixements. Així mateix, hi ha una manca d'orientació al professorat per dissenyar jocs pedagògics, per això sovint el seu paper principal a l'escola s'ha transformat en simple entreteniment. Aquesta tesi està enfocada a enmarcar el joc com a recurs eficaç, significatiu i pedagògic per utilitzar a l'aula per aprendre a comunicar-se en anglès. Així doncs, s'ha dissenyat i aplicat una proposta didàctica basada en el joc adreçada als alumnes de quart de primària de l'escola Àgora Sant Cugat International School. Per a la creació d'aquest pla d'acció es va realitzar un estudi a través d'entrevistes a diferents experts en la matèria per identificar-ne els beneficis i recursos relacionats amb aquests plantejaments pedagògics. A més, s'ha entrevistat un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola i les professores per tal d'obtenir una perspectiva més propera a les necessitats de l’alumnat així com al paper dels jocs a l'escola. Les dades recollides mostren que els jocs aporten diferents beneficis en l'aprenentatge d'una llengua addicional. Entre aquests beneficis es destaca el compromís de l’alumnat per aprendre i desenvolupar una conducta positiva, així com la creació de contextos significatius per utilitzar la llengua per comunicar-se. Quan els infants juguen, obliden que estan aprenent anglès, tot i així, estan adquirint la llengua perquè la necessiten per comunicar-se.cat
dc.format.extent36 p.cat
dc.language.isoengcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherEducació primària -- TFGcat
dc.subject.otherAnglès -- Ensenyament -- TFGcat
dc.subject.otherLudificació -- TFGcat
dc.subject.otherJocs educatius -- TFGcat
dc.titleLearning English through games. Design of a game-based didactic proposal for learning to communicate in English at Agora Sant Cugat International School.cat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint