Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés
dc.contributor.authorKab Elach-Hab, Amal
dc.date.accessioned2019-08-01T12:13:29Z
dc.date.accessioned2023-07-13T05:53:49Z
dc.date.available2019-08-01T12:13:29Z
dc.date.available2023-07-13T05:53:49Z
dc.date.created2019-02-01
dc.date.issued2019-07-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1297
dc.description.abstractL’objecte d’estudi d’aquesta investigació és primerament, l’aproximació al fenomen estructural dels Menors Migrants No Acompanyats (MMNA) a Catalunya. Seguidament, esbrinar la situació en què es troben els Joves Migrants No Acompanyats (JMNA) marroquins extutelats en assolir la majoria d’edat. Per últim, aprofundir en la figura de l’educador/a social com a professional de referència del col·lectiu. La metodologia emprada es fa mitjançant entrevistes i qüestionaris a JMNA marroquins extutelats i educadors/es socials que treballen amb i per al col·lectiu, i la societat. Es confirma que els JMNA marroquins extutelats no disposen de recursos i serveis suficients per assolir l’emancipació i per tant, cal realitzar canvis estructurals posant el focus en què aquests joves han migrat per quedar-se i no estan de pas.cat
dc.description.abstractEl objeto de estudio de esta investigación es, primeramente, la aproximación al fenómeno estructural de los Menores Migrantes no Acompañados (MMNA) en Cataluña. Seguidamente, averiguar la situación en que se encuentran los Jóvenes Migrantes No Acompañados (JMNA) marroquíes extutelados al lograr la mayoría de edad. Por último, profundizar en la figura del educador/a social como profesional de referencia del colectivo. La metodología empleada se hace mediante entrevistas y cuestionarios a JMNA marroquíes extutelados y educadores/es sociales que trabajan con y para el colectivo, y la sociedad. Se confirma que los JMNA marroquíes extutelados no disponen de recursos y servicios suficientes para lograr la emancipación, y por lo tanto hay que realizar cambios estructurales poniendo el foco en que estos jóvenes han migrado para quedarse y no están de paso.spa
dc.description.abstractThe object of study of this research is, first of all, the approximation of the structural phenomenon of Unaccompanied Migrant Minors (UMM) in Catalonia. Next, find out the situation of the Young Unaccompanied Migrants ex-guarded (YUM) Moroccans by coming of age. Finally, to focus on the figure of the social educator as a reference professional of the collective. The methodology used is done through interviews and questionnaires to YUM ex-guarded Moroccan and social educators working with and for the collective, and for society. It is confirmed that YUM ex-guarded Moroccan don’t have sufficient resources and services to achieve emancipation, and therefore structural changes need to be made with the focus on these young people having migrated to stay and are not passing through.eng
dc.format.extent108 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherMenors immigrantscat
dc.subject.otherJoves immigrantscat
dc.subject.otherEmancipaciócat
dc.titleLa realitat dels joves migrants no acompanyats marroquins extutelatscat
dc.title.alternativeLa realidad de los jóvenes migrantes no acompañados marroquíes extuteladoscat
dc.title.alternativeThe reality of young unaccompanied migrants ex-guarded moroccancat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat
dc.subject.udc36


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint