Show simple item record

dc.contributorUniversitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
dc.contributor.authorCobos, Clàudia
dc.contributor.authorMazzucato, Carla
dc.date.accessioned2020-03-05T12:39:38Z
dc.date.accessioned2023-07-13T06:33:34Z
dc.date.available2020-03-05T12:39:38Z
dc.date.available2023-07-13T06:33:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14342/1469
dc.descriptionTFG del Grau de Logopèdia tutoritzat per Josep M. Vilacat
dc.description.abstractActualment, ensenyar a llegir i escriure és un dels objectius prioritaris de l’escola. Així doncs, ser competent en llengua escrita esdevé una habilitat essencial per a la nostra societat, tant per al desenvolupament acadèmic com per al desenvolupament personal, social i professional dels individus. D’aquí la importància de garantir a tots els infants l’oportunitat de desenvolupar l’habilitat esmentada en favor del seu procés lectoescriptor, l’adquisició i increment del seu vocabulari, així com l’expansió de les seves habilitats lingüístiques. Llegir i escriure són dues habilitats estretament relacionades perquè ambdues depenen del desenvolupament de les capacitats de comprensió i expressió oral dels nens i, lingüísticament, són una representació de la llengua oral, tant a nivell fonològic com ortogràfic. Partint d’aquesta premissa, alguns autors com Gutiérrez i Díez (2015) mostren alguns dels factors que afavoreixen l'adquisició de la llengua escrita en les primeres edats, esmentats al llarg del treball. Un dels requeriments que necessita el nen per aprendre a llegir i escriure en un sistema alfabètic és conèixer que els signes gràfics corresponen a segments sonors sense significat. No obstant, la noció de fonema (necessària per comprendre el principi alfabètic) no és fàcilment assequible per als infants, donat que el processament del llenguatge oral necessita d'un coneixement implícit de l'estructura fonològica. Aquest conjunt de fets ens donen la idea de la importància d’una bona preparació per a l’aprenentatge lector, com també de la prevenció i identificació precoç de les dificultats lectores. I aquest és, precisament, l’objectiu del nostre treball. Concretament, ens hem volgut endinsar dins del món de la consciència fonològica, entesa com l'habilitat metalingüística que permet reflexionar sobre el llenguatge parlat, és a dir, l'habilitat per identificar, segmentar o combinar, de manera intencional les unitats sublèxiques de les paraules, és a dir, les síl·labes, les unitats intrasil·làbiques i els fonemes (Defior i Serrano, 2011). Hi ha un ampli acord en que la consciència fonològica és una habilitat crítica per a aprendre a llegir i a escriure en llenguatges alfabètics. Autores com Garriga i Sala (2015) coincideixen a assignar aquest paper fonamental a la consciència fonològica en l'adquisició de la lectura i l'escriptura, en tant que una de les facetes fonamentals per a l'aprenentatge de la llengua escrita és comprendre que la parla pot dividir-se en segments, 4 i que les seves unitats poden ser representades mitjançant formes gràfiques. De fet, diversos autors consideren que la consciència fonològica és un dels predictors més poderosos de la capacitat lectora (Aguilar, Marchena, Navarro i Menacho, 2011; Porta, 2012; Suárez Coalla, García-Castro i Cuetos, 2013). El projecte que presentem a continuació es fonamenta en un projecte previ desenvolupat per la logopeda i psicopedagoga Enriqueta Garriga, qui va exercir com a professora de la Universitat Ramon Llull i com a directora del CREDA de Sant Adrià del Besòs, entre d’altres. Garriga va realitzar una adaptació al català del programa Phonemics Awareness in Young Children de Marylin J. Adams, Barbara R. Foorman, Ingvar Lundeberg i Terri Beeler, del qual nosaltres n’hem fet una adaptació a nivell multimèdia. Un dels aspectes diferencials d’aquest treball és el fet que presenta una doble vessant: d’una banda, la fonamentació teòrica que justifica la importància i la necessitat de seguir donant continuïtat a la consciència fonològica i, de l’altra, una dimensió més pràctica constituïda per aquesta plataforma multimèdia que integra els diversos recursos materials actualitzats que s’havien dissenyat prèviament en l’anterior adaptació. El treball exposat també disposa d’una doble finalitat: d’una banda, promoure un entrenament de la consciència fonològica basat en un aprenentatge seqüencial, acumulatiu, sistemàtic, repetitiu, multisensorial i estructurat per tal que els nens i nenes puguin arribar a percebre els sons la tira fònica de manera aïllada. I, d’altra banda, divulgar el seu contingut i metodologia arreu de Catalunya per tal de fer-lo accessible al màxim nombre d’escoles i famílies que puguin estar interessats en ell.cat
dc.format.extent58 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights© L'autor/a
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
dc.subject.otherLogopèdia -- TFGcat
dc.subject.otherFonètica -- TFGcat
dc.subject.otherMultimèdia -- TFGcat
dc.titleAdaptació multimèdia del programa: "Phonemics awareness in young children". Marilyn J. Adams, Barbara R. Foorman, Ingvar Lunderberg, Terri Beelercat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiscat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.embargo.termscapcat


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint